PÄÄSIVU

Huomautus: Erkki Tuomioja poisti kyseisen kirja-arvion sivuiltaan. Kopio tekstistä on kuitenkin nähtävillä esim Suomi 24 -keskustelusivuilla.
Webmaster
Toinen huomautus 20.4.2005: Tuomioja laittoi kirja-arvostelun takaisin sivuilleen.


Jorma Anttila 12.4.2005
Erkki Tuomiojan Griffin-arviosta

Erkki Tuomioja arvioi nettisivullaan
www.tuomioja.org David Griffinin teosta "The New Pearl Harbor. Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11" otsikolla "Salaliittojen kulta-aika". Ottaen huomioon sen ymmärrettävän torjunnan, jota 11.9. -iskuista kerrotun virallisen totuuden kyseenalaistaminen ja yhdysvaltalaisten asiaan sekaantumisen arviominen nostattaa, Tuomiojan ilmeisen nopeasti tehty arvio Griffinin kirjasta on kirjan väitteisiin perehtyneistä hämmästyttävä.

Tuomioja kirjoittaa, että "Griffinin kirja ei rakennu väitteille, vaan muiden, huomattavan pitkälle otaksumissaan ja tulkinnoissaan menevien konspiraatio-kirjojen tekijöiden - ennen muuta Nafeez Mossadeq Ahmedin, Michel Chossudovskyn ja Thierry Meisanin [Meyssanin] - referointiin ja huolestuneiden kysymysten esittämiseen".

Tämä lause saattaa upota myös kriittisesti ajattelevaan lukijaan, joka luottaa arvostelijan, tässä tapauksessa poliittisena historioitsijanakin tunnetun Tuomiojan huolellisuuteen.

Tuomiojan väitteen paikkaansapitämättömyys on kuitenkin helposti osoitettavissa esittelemällä Griffinin julkilausuttuja tavoitteita ja hänen aineistoaan hieman yksityiskohtaisemmin.

Seuraavassa eräs esimerkki: kysymys kaksoistornien ja WTC7:n sortumisesta.

Tätä kuten muitakin kysymyksiä käsitellessään Griffin ei niinkään esitä omia väitteitä, se on totta, vaan hän käy tarkastelemaan kriittisesti virallisia väitteitä, jotka 9/11-tapausten kohdalla ovat yleisesti omaksuttuja "totuuksia".

Virallisen näkemyksen mukaan tornien sortumisen syynä olivat lentokoneiden aiheuttamat vahingot sekä tulipalot. Tämä väite esitetään viranomaisraporteissa. Se on virallinen "totuus" johon meidän oletetaan yhtyvän ja tyytyvän.

Kyseenalaistaessaan virallista "totuutta" kaksoistornien ja WTC-7:n sortumisesta Griffin nojaa useisiin kirjoihin, artikkeleihin sekä muuhun aineistoon, joita on lueteltuna erikseen alla.

Griffin käsittelee erityisesti sitä, miten byrokratian virheet ja huono toimintakyky eivät riitä selitykseksi kaikkiin kummallisuuksiin. Tämä Tuomiojan arvionsa lopussa tarjoama hallinnon virheillä selittäminen on koko kirjan läpikattavasti käsitelty aihe, jota selitystä vastaan esitetään suuri määrä virallisista ja muista julkisista lähteistä tulevia todisteita.

WTC-tornien sortuminen väitetyllä tavalla tulipalojen seurauksena on tarkasteltavaksi tuotujen tietojen perusteella mahdottomuus, niin etukäteeen kuin jälkikäteenkin katsottuna.

Griffinin erittely muistakin ongelmallisista kohdista on harkittua ja varovaista tarkastelua sen puolesta, että se, mitä syyskuun 11:nnestä on kerrottu ei pidä useissa oleellisissa kohdin paikkaansa ja on erittäin hyviä, suorastaan pakottavia syitä olettaa, että virallisten kertomuksen mahdottomuudet selittyvät vain sillä, että Yhdysvaltojen johdon piirissä toimivat edesauttoivat iskujen onnistumisessa.

Griffin kirjoittaa kirjansa johdannossa:

"Vaikka mielessäni kyllä kävi ajatus, että syyskuun 11:nnenkin tapahtumat olisivat olleet lavastettuja, en ottanut mahdollisuutta vakavasti. Minusta näytti yksinkertaisesti olevan uskomatonta, että Bushin hallinto -- edes Bushin hallinto -- voisi tehdä jotain niin kammottavaa. Oletin toisin väittävien olevan "salaliittoteorioiden kehittelijöitä" siinä halventavassa merkityksessä, jossa ilmausta yleensä käytetään -- toisin sanoen kaheleita. Tiesin, että jos he olisivat oikeassa, asia olisi hyvin tärkeä. Mutta olin niin varma, että heidän täytyi olla väärässä -- että heidän kirjoituksensa olisivat täynnä kyseenalaisesta evidenssistä tehtyihin villeihin päätelmiin pohjautuvia mielipuolisia teorioita --, ettei minulla ollut motivaatiota investoida aikaa ja energiaa noiden kirjoitusten jäljittämiseen. Ymmärrän siksi oikein hyvin, etteivät useimmat ihmiset ole paneutuneet todistusaineistoon."

Griffinin teokseen perhetyneenä tuntuu vaikealta uskoa, että Tuomioja on siihen erityisemmin paneutunut, vaan tuomio kirjasta oli jo valmiina.

Griffin mainitsee, referoi ja arvoi kaksoistornien sortumista käsitellessään mm. seuraavia lähteitä:


Kirjoja:

- Glanz and Lipton (2003): The Rise and Fall of the World Trade Center. New York: Times Books.

- Eric Hufschmidt (2002): Painful Questions: An Analysis of the
September 11 Attack.

- Paul Thompson (2004): The Terror Timeline: Year by Year, Day by Day, Minute by
Minute. Regan Books.


Artikkeleita:

- Bill Manning, "Selling Out the Investigation," Fire Engineering,
January, 2002

- Thomas W. Eagar and Christopher Musso: "Why Did the World
Trade Center Collapse? Science, Engineering, and Speculation", JOM
[the member journal of the Minerals, Metals, and Materials Society]. 53
(12)(2001), pp. 8-11.
(
http://www.tms.org/pubs/journals/JOM/0112/Eagar/Eagar-0112.html )


- Jeff King, "The WTC Collapse: What the Videos Show,"
Indymedia Webcast News, Nov. 12, 2003
(http://ontario.indymedia.org/display.php3?artide_id=73428cgroup=webcast).
(JA: Osoite vanhentunut. Löytyy:
http://ontario.indymedia.ca/twiki/bin/view/Archives/ImcOntario8736
Artikkelissa viitatut videot löytyvät:
http://www.plaguepuppy.net/public_html/collapse update/

- Peter Meyer, "The World Trade Center Demolition and the
So-Called War on Terrorism" (
www.serendipity.li/wtc.html )

- Fintan Dunne, "The Split-Second Error: Exposing the WTC
Bomb Plot" (www.psyopnews.com or www.serendipity.li ; löytyy:
http://www.serendipity.li/wot/psyopnews1.htm )

- Christopher Bollyn: "New Seismic Data Refutes Official WTC Explanation."
American Free Press, September 3, 2002
www.rense.com/general28/ioff.htm

- Scott Loughrey, "WTC-7: The Improbable Collapse"
(
http://globalresearch.ca/articles/LOU308A.html ).

- "The FEMA Report on the Collapse of WTC Seven is a Cruel Joke"
(http://ontario.indymedia.org/display.php3?article_id=147278&group=webcast
(JA: Osoite vanhentunut. Löytyy:
http://portland.indymedia.org/en/2003/01/42048.shtml )


Viranomaisraporttia:

- FEMA's Report #403, World Trade Center Building Performance Study
(May, 2002; available at
www.fema.gov/library/wtcstudy.shtm )


Käynnissä olevaa viranomaisselvitystä:

- National Institute of Standards and Technology'n (NIST) selvitys
WTC-tornien sortumisesta
[vrt.
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/wtc_briefing_april0505.htm ]


TV-reportaasia:

- The NOVA show "Why the Towers Fell" appeared on PBS
April 30, 2002 (
www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/2907_wtc.html )


Seismologinen data:

- Columbian yliopiston seismologinen data, kts.
www.ldeo.columbia.edu/LCSN/Eq/20010911_wtc.html

sekä

Lehti- ja aikakauslehtitietoja

- mm People Weekly on Sept. 24, 2001., The Chief Engineer, The New York Times, Dec. 25, 2001 ; Scientific American , Oct 2001