Pääsivulle - WTC-artikkelit

Miksi World Trade Centerin rakennukset sortuivat?
Hannu Yli-Karjanmaa, päivitetty 17.4.2005

Johdanto: onko syytä epäillä virallisesti ilmoitettua sortumisen syytä?
WTC:n rakenteesta
Painovoimaisen sortuman tueksi laaditut teoriat
Kantavat pilarit pettivät?
Kerrosten tuennassa käytetyt tukiristikot pettivät?
Ankarat kerosiinipalot sulattivat kantavat teräsrakenteet?
Miten ankaria WTC:n "kerosiinipalot" olivat?
World Trade Centerin rakennusten sortumisen todellinen syy
Mitä tarkoittaa rakennuksen hallittu purkaminen räjähteillä?
Raunioiden raivaus ja poiskuljetus
Seismogrammit
WTC-7
WTC:n sortumisen pölyvirrat ja energiat

Lukijakommentti koskien mahdollista pienoisydinaseen roolia WTC:n rakennusten sortumisessa

 

Yhdysvaltain viranomaiset ovat kertoneet meille, että WTC:n tornien 1 ja 2, sekä 47-kerroksisen toimistotalon WTC-7 sortumisen syynä olivat tulipalot. Pilvenpiirtäjien osalta sortumista edesauttoi niihin osuneitten lentokoneitten rakenteille aiheuttaneet vauriot. WTC-7 ei kärsinyt oleellisia vaurioita edes pilvenpiirtäjien sortumisen seurauksena, koska se sijaitsi melko etäällä niistä. Silti senkin sortumisen syyksi on kirjattu tulipalo. FEMA (Federal Emergency Management Administration) toteaa raportissaan, että WTC:n rakennukset ovat ilmeisesti ensimmäiset historian tuntemat tapaukset, joissa teräsrunkoiset korkeat rakennukset sortuvat pääasiassa tulipalojen vaikutuksesta. WTC-kompleksin matalammat rakennukset 3,4,5 ja 6 eivät sortuneet, vaikka joissain niistäkin oli erittäin pahoja tulipaloja ja ne jäivät pahasti torneista sortumisten yhteydessä tippuneen romun alle. WTC-6:n keskelle syntyi salaperäinen valtava kraateri.

Seitsemän viikkoa ennen terrori-iskua Larry Silversteinin sijoitusyhtiö solmi New Yorkin ja New Jerseyn satamalaitoksen kanssa 99 vuoden leasing-sopimuksen WTC:n rakennuksista 1, 2, 4, 5 ja 400.000 neliöjalan kauppakeskuksesta WTC:n alla. Aiemmin liisattuja olivat jo WTC 3 ja 6.
Silverstein omisti rakennuttamansa WTC-7 toimistorakennuksen.
WTC-kompleksin rakennukset

Tapahtuma-ajat:

  • WTC-1:een (pohjoistorni) iski lentokone klo 8.46 aamulla pohjoisen suunnasta n. 94-98. kerroksen kohdalle, rakennus sortui 10.29 . WTC-1:n tuntomerkki on sen katolla oleva tietoliikennemasto. Rakennus säilyi pystyssä 1h 43min törmäyksen jälkeen.

  • WTC-2:een (etelätorni) iski lentokone klo 9.03 etelän suunnasta n. 78-84. kerroksen kohdalle, rakennus sortui 9.59 Rakennus säilyi pystyssä n. 56 min törmäyksen jälkeen.

  • Lähes vaurioitumaton 47-kerroksinen WTC-7 sortui iltapäivällä n. klo 17.20


Johdanto: onko syytä epäillä virallisesti ilmoitettua sortumisen syytä?

TV-kuvista nähty sortuma sai välittömästi monet asiantuntijat puhumaan kontrolloidun (räjähdyspanoksin tapahtuvan) purkamisen (controlled demolition) puolesta, kuuluisin näistä on Van Romeron lausunto. (Ks alempana) Samansisältöisiä olivat Jim McMichaelin artikkelit 1 ja 2 . Koska asiantuntijat puhuivat tuoreeltaan kontrolloidun purkamisen mahdollisuudesta, se tuskin voi olla ajatuksena aivan mahdoton.

Tutkimuksen sortumisen syistä tekivät FEMAn hankkimat vapaaehtoisinsinöörit Fresh Kills landfill -alueella Staten Islandilla, joka oli teräsromun välivarasto, mistä se kiireellä rahdattiin edelleen sulattoihin Kiinaan ja Intiaan. Kyseessä oli todistusaineiston hävitys, joka oli Yhdysvaltojen lainsäädännön vastainen, sillä laki edellyttää katastrofitapausten fyysisen todistusaineiston säilyttämisen mahdollisia jatkotutkimuksia varten. FEMAn naurettavalla
600 000$ rahoituksella tehty selvitys oli Fire Engineer-lehden mielestä "half baked farce" (>). Selvitys ehdottaa sortuman syyksi kerroslaattoja kannattaneitten tukiristikoiden ja niitten kannakkeitten pettämisen (truss theory). Sittemmin on laadittu muita teorioita, kuten pystypilariston pettäminen. Ongelma näissä teorioissa on se, että ne ovat pelkkiä ajatusrakennelmia, joita ei millään fyysisellä todistusaineistolla kyetä tukemaan, sillä todistusaineistohan on jo hävitetty*. Myöskään filmimateriaalista ei ole apua näille teorioille. Se on niiden ongelma, niitä ei kyetä todistamaan oikeaksi. *(236 kappaletta terästä säilytettiin)

Mitä materiaalia sitten on olemassa ongelman ratkaisemiseksi? Usein kuulee puhuttavan suuresta kuumuudesta, joka pehmensi pilvenpiirtäjien kantavia teräsrakenteita aiheuttaen sortuman. Tällöin on muistettava seuraavat seikat. Ensiksikin FEMA toteaa, ettei tulipalo ole tiettävästi milloinkaan aikaisemmin tuhonnut teräsrunkoista korkeaa rakennusta. Sen pitäisi herättää terveen skeptisen asenteen viralliseen sortumisteoriaan. Myöskään myöhemmät vakavat pilvenpiirtäjäpalot, kuten
Caracas 2004 ja Madrid 2005 eivät saaneet rakennuksia sortumaan.

Puhutaan myös lentokonepolttoaineesta, jonka sanotaan aiheuttaneen poikkeuksellisen vakavat tulipalot. Tukeeko mikään todistusaineisto tätä? WTC-1:ssä oli paljon savunmuodostusta ja myöskin eräissä kerroksissa näkyy laajalle levinnyt tuli ja ainakin yhdessä kohdin n. 10 kerrosta törmäyskohdan yläpuolella vakava tulipesäke. WTC-1 kuitenkin kesti pystyssä huomattavasti pitempään kuin WTC-2, jonka tulipalo oli huomattavan suppealla alueella. Lisäksi WTC-1:n iskuaukossa näkyy valokuvissa jopa kaksi ihmistä, kahdessa eri kerroksessa. Sama kuva löytyy myös FEMAn raportista. Iskukerroksissa ainakaan tuli ei siis ollut sellainen että ihmisten säilyminen hengissä olisi ollut mahdotonta.

WTC-2:ssa polttoaine paloi lähes kokonaan ulkopuolella rakennusta, tämän voi myös varmentaa laskelmilla syntyneen savupilven koosta (
>) Filmeiltä näkyy, ettei tuli levinnyt laajalle, vain korkeintaan puoleen rakennuksen kerrosalasta. Palomiehet kiipesivät törmäyskerroksiin ja pitivät löytämiensä kahden tulitaskun sammutusta hyvin mahdollisena (>). Kaksi minuuttia myöhemmin rakennus sortui. Tuon tornin yläkerroksista myös käveltiin alas rappusia pitkin, myös aivan viime hetkellä (>). Tämä kertoo siitä, ettei rakennuksen kantavan keskirungon alueella, missä portaikot sijaitsivat, ollut lainkaan vakavaa tulipaloa.

Pidän siksi toteen näyttämättömänä, että torneissa olisi ollut edes poikkeuksellisen vakavia tulipaloja ja teorioita tulen pehmentämästä teräksestä puhtaana spekulointina.

Mikä sitten puhuu kontrolloidun purkamisen puolesta? Tornien sortumissa havaitaan ilmiöitä, joita on mahdotonta selittää painovoimaisella sortumalla. Onkin mielenkiintoista, että viralliset selvitykset systemaattisesti vaikenevat näistä ilmiöistä.
Näitä ovat:

Epäilyttäviin seikkoihin voi lisätä myös seismiset piikit, jotka lyhytkestoisuudessaan viittaavat voimakkaasen räjähdykseen rakennusten perustuksissa.

WTC-7:n putoaminen yhtenäisesti koko rakennuksen osalta suoraan alaspäin ei ole selitettävissä muuten, kuin kontrolloituna purkamisena. Rakennuksessa havaittiin vain pieniä tulipaloja. FEMA-raportti ilmoittaa, ettei sortumisen syytä kyetä selittämään.

YLÄLAITAAN


WTC:n rakenteesta

Tarkastellaanpa ensin lyhyesti WTC:n tornien rakennetta. WTC-1 ja -2 olivat 110-kerroksisia ja lisäksi niissä oli 7 maanalaista kerrosta. Tornien korkeus oli 417 m ja sivun mitta 63,1 m. Tornien keskellä sijaitsi peruskallioon ankkuroitu kantava rakenne, keskirunko (central core), joka koostui 47 järeästä teräspilarista. Nämä pilarit oli liitetty toisiinsa vahvoilla I-palkeilla ja keskirunko muodosti pilvenpiirtäjän sisälle oman jäykän putkimaisen rakenteensa, jonka tehtävä oli kantaa suurin osa rakennuksen painosta. Hissi- ja porraskuilut sijaitsivat tämän rakenteen sisällä. Keskirungon pilarien mitat vaihtelivat välillä 40 cm × 40 cm - 40 cm × 90 cm, seinämävahvuuden ollessa tyvellä 10 cm ja huipulla reilut 6 mm. 85. kerroksen kohdalla pilarit muuttuivat I-profiilisiksi.

Ulkoseinä koostui kullakin sivulla 59 pilarista, joita peitti palosuojamateriaalin lisäksi alumiinipeltivuoraus. Pilarit oli tuettu toisiinsa kerrosten välillä sijainneilla paksuilla teräslevyillä. Kerroslaatta koostui profiloidusta teräslevystä, jonka päällä oli betonivalu.Teräslevyn alla sijaitsivat tukiristikot, joita oli kahteen suuntaan (ristikkäin). Ulkosivun pilaristo muodosti putkimaisen rakenteen, jonka tehtävänä oli ottaa vastaan rakennukseen kohdistuva tuulikuorma. Kerroslaatat välittivät näitä horisontaalisia voimia rakennuksen eri sivujen ja keskirungon välillä. Pilvenpiirtäjissä oli myös teknisiä kerroksia, jotka oli tuettu perinteisin teräspalkein. Tällaisia kerroksia olivat 41., 42., 75. ja 76. kerrokset ja myös ensimmäiset 9 maanpäällistä kerrosta. (Engineering News-Record, January 1, 1970)

Yläkuvassa leikkauskuva tyypillisestä keskirungon pilarista noin tornin keskivaiheilla (seinämä 52 mm).

Vasemmalla kerroslaatta ja sen alla sijainnut tukiristikko
Lähde
FEMA

Viereinen valokuva WTC:n rakennustyömaalta näyttää hyvin WTC:n keskirungon (central core), jonka tehtävänä oli kantaa suurin osa rakennuksen painosta. Millainen rooli tällä rakenteella voisi olla sortuman aikana?

Painovoimaisen sortuman tueksi laaditut teoriat

World Trade Centerin rakennusten sortumista on selitetty lukemattomissa ammattilehdissä julkaistuissa artikkeleissa ja monia pätevältä näyttäviä analyyseja on tehty (kuten FEMA, MIT ja NIST). Näitten tarkastelujen vakava ongelma on siinä, että ne eivät yritä puolueettomasti selvittää sortumisen syytä, vaan ne rajaavat sortumisen mahdolliset aiheuttajat kahteen tekijään: lentokoneitten törmäyksiin ja tulipaloihin. Muita mahdollisia syitä ei edes harkita. Näin ollen esimerkiksi kysymys oliko rakennuksissa räjähdyspanoksia (kuten silminnäkijät ovat kertoneet) jää kokonaan esittämättä. Koska lähtökohtaisesti rajoitetaan pohdinta siihen, "miten lentokoneitten törmäykset ja tulipalot aiheuttivat rakennuksen sortumisen", niin vastaavasti joudutaan jättämään tietyt sortuman aikana havaitut ilmiöt tarkastelun ulkopuolelle, koska ne eivät sovi valittuun teoriaan.

Kuten johdannossa jo todettiin, näitä ilmiöitä ovat:
1) sortumisen vapaata pudotusta vastannut nopeus
eli teräsrakenne tarjosi suunnilleen saman vastuksen putoavalle romulle, kuin ympäröivä ilma
2) materiaalin räjähdysmäinen sinkoutuminen sortumakohdasta kaikkiin suuntiin
3) ei-metallisen materiaalin pulverisoituminen
4) syntyneen pölypilven laajeneminen useita kertoja rakennuksen tilavuiseksi ja tähän kohtaan liittyen myös laskelmat sortumiseen liittyvistä energioista
5) korkeat lämpötilat raunioissa, sulanut teräs.

Vaikka sortuma olisikin alkanut tulipalon vaikutuksesta, niin miksi se jatkui alas asti läpi terveen rakenteen? On huomattava, että sortumisen aikana merkittävä osa teräsromusta sinkoutui sivuille, eikä osallistunut alapuolisen terveen rakenteen rikkomiseen omalla potentiaalienergiallaan. Kantavat teräsrakenteet olivat sitä vahvempia, mitä alemmas tornia sortuma eteni (mitoitettu kestämään joka kohdassa rakennusta yläpuolinen paino kuusinkertaisena). Yläpuolelta putoavan romun potentiaalienergialla on mahdotonta selittää jatkuvasti järeämmäksi muuttuvan kantavan pilariston tuhoutuminen kiihtyvällä nopeudella tilanteessa, jossa merkittävä osa potentiaalienergiasta menee hukkaan romun sinkoutuessa sivulle.

Miksi epäsymmetrisesti levinnyt tuli ei aiheuttanut epäsymmetristä sortumaa ja yläpuolisen rakenteen keikahtamista reunan yli? Tällaisten kysymysten sijaan huomiota kiinnitetään mm paloeristekerrosten paksuuteen ja evakuoinnin kehittämiseen. Nopea sortuminen koetetaan kuitata termeillä "ketjureaktio", "jatkuva sortuma" tai "klassinen jatkuva sortuma".


Kantavat pilarit pettivät?
Ilmeisesti ensimmäinen teoria sortumisen syystä oli 13.9.2001 julkaistu Bazantin ja Zhoun kantavien pilarien pettämiseen perustuva
teoria. Sen mukaan yhden kerroksen alalla suurimman osan pilareista pettäessä, koko torni kokee jatkuvan sortuman (progressive collapse).
Mainittu teoria kritiikillä varustettuna.

WTC-1:n sortuma oli symmetrinen alusta lähtien. Tämä tarkoittaa, että kaikkien 287:n pilarin (keskirunko+ulkosivut) olisi petettävä samaan aikaan, mikä ei vaikuta todennäköiseltä ottaen huomioon, että tulipalot eivät olleet levinneet tasaisesti kerroksiin. Vain maanjäristys tai rakennuksen kontrolloitu purkaminen räjähteillä kykenevät aiheuttamaan kaikkien kantavien pilareiden yhtäaikaisen pettämisen.

Onko rakennuksen tippuvalla yläosalla riittävä voima alapuolisen rakennuksen tuhoamiseen? Tehdäänpä ajatuskoe: Pyyhkäistään vauriokohdasta kolme kerrosta kokonaan pois so. korkeuden h = 11,4 m verran ja annetaan yläpuolelle jäävän rakennuksen terveen osan (”hattu”) pudota vapaasti rakennuksen terveen alaosan päälle. Hatun potentiaalienergian muutos = sen saama kineettinen energia. Jatkossa hattu menettää kineettisen energiansa tehdessään työtä alaosan tukirakenteiden  vastustavaa voimaa vastaan. Tukipilarit tulisi mitoittaa kestämään sortumatta yläpuolisen osan paino jopa kuusinkertaisena (suunnitteluohje/1959 [1]).  Merkitään s:llä matkaa, minkä sekä alaosan yläpää että hatun alaosa antavat periksi. s:n laskemiseksi saadaan (hieman suurpiirteisiä ollen) yhtälö mg (h + 2s) = 6mg × 2s, josta s = h/10 = 1,2 m. Jos tukivoiman maksimi olisikin vain kolminkertainen hatun painoon verrattuna, niin saataisiin s = h/4 = 2,9 m. Tämän laskelman mukaan, joka on suuntaa antava, ylimitoitetuilla kantavilla rakenteilla on huomattava kyky vastustaa sortumista ja alas asti jatkuvan sortuman (progressive collapse) pitäisi olla mahdoton jopa ajatuskokeen ääritilanteessa. (Reijo Yli-Karjanmaa 2004)

Varsin outo tilanne nähtiin WTC-2:n sortuman alussa, kun kallistumaan lähtenyt yläosa ei keikahtanut sivulle, vaan hajosi kokonaan pulveriksi ja teräskiskoiksi ja sortuma jatkui alas täysin symmetrisesti suurimman mahdollisen vastuksen reittiä! Viereisessä kuvassa nähtävä kallistuma on n. 22 astetta. Pieni kuva näyttää sortuman hieman myöhemmin, kun se on jo symmetrinen. Mikä esti jo näin pahasti kallistunutta yläosaa keikahtamasta yli, kun ottaa lisäksi huomioon keskirungon antaman vastuksen?

YLÄLAITAAN


Kerrosten tuennassa käytetyt tukiristikot pettivät?
Virallinen FEMAn ASCE:lla (American Society of Civil Engineers) teettämä
World Trade Center Building Performance Study ja suosittu NOVA TV-dokumentti tukeutuvat tähän teoriaan. Sen mukaan kerrosten tuennassa käytetyt tukiristikot pettivät kuumuudessa, jolloin kerroslaattoja alkoi pudota toistensa päälle ja ketjureaktio alaspäin alkoi. Ulkosivun pilarit jäivät tällöin ilman kerroslaattojen antamaa tukea ja pettivät. Tukiristikkoteoriat käsittelevät symmetrisesti alusta lähtien sortunutta WTC-1:tä ja vain yhdeltä sivulta palanut ja kaatumalla sortumansa alkanut WTC-2 jätetään tarkastelun ulkopuolelle. MIT:n (Massachusetts Institute of Technology) professori Thomas Eager on teorian tunnetuin puolustaja ja esitti näkemyksensä artikkelissa "Why Did the World Trade Center Collapse? Science, Engineering, and Speculation" (JOM, joulukuu 2001). Eageriin kohdistettu kritiikki

FEMAn raportissa todetaan: "saatavilla olevan tiedon ja käytettävissä olleen ajan puitteissa ei sortumiseen johtaneiden tapahtumien järjestystä kussakin tornissa kyetty varmuudella määrittelemään". Raportti on jo kannen tekstinkin mukaan "alustava". Myöhempi NIST:n (National Institute of Standards and Technology) tutkimus perustui tietokonesimulaatioihin, jotka rajattiin ajallisesti lentokoneitten törmäyksistä sortuman alkuun. On varsin mielenkiintoista, että NIST jo lähtökohtaisesti määrittää tehtäväkseen selvittää “miksi ja miten kaksoistornit sortuivat lentokoneiden törmäysten vuoksi”. Se on sama kuin sahalaitoksen palaessa syttymissyytä selvittävä tutkintaryhmä saisi tehtäväkseen selittää ”miksi ja miten sahalaitoksen tulipalo syttyi sähköpääkeskuksen oikosulun seurauksena”. Tällainen tutkinnan rajaus ennakolta voisi perustellusti herättää kysymyksiä, kuten eikö tuhopolton mahdollisuutta aiota lainkaan tutkia? Näitä kysymyksiä herää varsinkin kun suuria vakuutuskorvauksia vaaditaan ja myös määrätään maksuun. Juuri näin tapahtui WTC:n tapauksessa.

Tällä tavalla FEMAn Building Performance Study esittää sortumisen alkamisen. Mielenkiintoisesti oheinen kuva antaa harhaanjohtavan käsityksen tornin rakenteesta, vaikka toinen kuvan seinämistä on merkitty keskirungoksi. Kuvasta voisi päätellä ettei keskirunkoa ole lainkaan. Ei myöskään selitetä, mikä tuhosi keskirungon sortuman aikana, sillä se ei tarvinnut kerroslaattojen tukea pysyäkseen kasassa, koska se oli tuettu vahvoilla I-palkeilla, ks alakuva.

Kuvat FEMA


Ankarat kerosiinipalot sulattivat kantavat teräsrakenteet?

Kansan syviin riveihin ja yllättäen myös ammattipiireihin uponnut tarina "infernoista", joiden vapauttama lämpöenergia oli verrattavissa ydinvoimalaan. BBC:n haastattelema rakennusinsinööri Chris Wise: "se oli tuli, joka tuhosi rakennukset. Maailmassa ei ole mitään, joka olisi säilynyt niissä lämpötiloissa ja sillä polttoaineen määrällä joka paloi. Pilarit olisivat sulaneet, kerrokset olisivat sulaneet ja lopulta ne olisivat pudonneet toistensa päälle."

Edes kaasuliedessä, jossa palaminen on täydellistä, suuttimet eivät sula, eivätkä tulipesien valurauta-arinat.... Teräksen lämmittäminen tulella on vaikeaa teräksen hyvän lämmönjohtavuuden takia. Parkkitalojen polttokokeissa palosuojaamattoman teräspalkin korkeimmaksi lämpötilaksi on saatu vain 360 ºC.

Cardingtonin palokokeissa Iso-Britanniassa saavutettiin palosuojaamattomalle teräkselle jopa lähelle 700 ºC lämpötiloja (viereinen kuva), mutta yhtään sortumaa ei tapahtunut.
http://members.fortunecity.com/911/fire/SLamont.htm
WTC:n rakenteissa ei havaittu punahehkua.
Viereinen kuva esittää WTC-1:n seinässä olevaa lentokoneen tekemää aukkoa ja kahta ihmistä katselemassa ulos. Miten nuo ihmiset olisivat selvinneet hengissä "infernossa"? Samanlainen kuva löytyy myös FEMAn raportista. Lisää kuvia
Esimerkki vakavasta teräsrunkoisen rakennuksen tulipalosta: 64 kerroksinen First Interstate Bank Building, Los Angeles1988. Paloi hallitsemattomasti 3 1/2 tuntia. Tulipalo sijaitsi melko alhaalla rakennuksessa. (vasen kuva)

Iklim Ltd. toteaa palosta: "huolimatta neljän ja puolen kerroksen loppuunpalamisesta, tärkeille kantaville rakenteille ei aiheutunut vaurioita ja vain pieni vaurio yhdelle toissijaiselle palkille ja pienelle määrälle kerroslevyjä." Sanomattakin on selvää, ettei mitään sortumavaaraa ollut.
Toinen esimerkki:
One Meridian Plaza Philadelphia 1991, paloi 18 tuntia kahdeksassa kerroksessa 38 kerroksen rakennuksessa. Ei sortumaa.

Lokakuussa 2004 Caracasissa Venetsuelassa sijaitseva 56-kerroksinen pilvenpiirtäjä paloi 17 tuntia 26 kerroksessa - ei sortumaa.
BBC:n uutinen cbs news
Venezuelananalysis.com
Kuva: AP

Teräsrunkoisten rakennusten tulipalot normaalisti loppuvat viimeistään silloin, kun kaikki palamiskelpoinen materiaali on palanut loppuun.

WTC:n sortumaa tutkii parhaillaan isolla budjetilla NIST (National Institute of Standards and Technology). Elokuussa 2004 suoritetuissa palokokeissa WTC:n alkuperäisen mallin mukainen kerroslaatta tukiristikkoineen läpäisi kahden tunnin kokeen 19 mm paloeristeellä, jollaista WTC:ssä käytettiin. (Newsday).

Haaste painovoimaiseen sortumaan uskovalle

YLÄLAITAAN


Miten ankaria WTC:n "kerosiinipalot" olivat?

Sekä FEMA-raportti, että NIST:n (National Institute of Standards and Technology) vielä keskeneräinen selvitys toteavat yhtäpitävästi, että lentokonepolttoaine paloi loppuun jo muutamassa minuutissa. Sen jälkeen tulipalot olivat normaaleja toimistopaloja. Polttoaineen merkityksen sanotaan olleen siinä, että se sai aikaan rakennusten nopean syttymisen usean kerroksen alalla.

Mikäli laajat alueet WTC:n tornien törmäyskohtien seudulla olisivat saavuttaneet lämpötilan yli 700 ºC, se olisi näkynyt ulospäin punahehkuna ja kaikki tuon alueen ikkunat olisivat rikkoutuneet. Ikkunoita näyttää rikkoutuneen vain tulipesäkkeitten kohdalla. Jopa aivan törmäysaukon vieressä ikkunat ovat säilyneet ehjinä. Tällöin on muistettava, ettei näyttävän tulipallon aiheuttanut lentokonepolttoaine varsinaisesti räjähdä, vaan palaa. Se ei aiheuta rakenteita tuhoavaa paineaaltoa. Vakavissa tulipaloissa nähtävä ilmiö on liekkien lyöminen ulos rakennuksesta, tätä havaittiin vain yhdessä kohdassa WTC-1:ssä, n. 10 kerrosta törmäyskohdan yläpuolella.

Rakenneteräksen sulattamiseen tarvittava lämpötila on 1535 ºC. Teräs tosin menettää lujuuttaan jo huomattavasti aikaisemmin, n. 720 ºC lämpötilassa, jolloin sen lujuus olisi tippunut 20%:iin alkuperäisestä. WTC:n kantavat rakenteet oli mitoitettu kantamaan kuusinkertaisesti yläpuolisen rakennuksen paino [1].

WTC-2:n (vasen torni) tulipalot olivat vaatimattomia. Vaikka siihen iskenyt lentokone aiheutti näyttävän tulipallon rakennuksen ulkopuolella, ei itse rakennus näytä vakavassa mitassa syttyneen tuleen. Tuli ei myöskään levinnyt moniin kerroksiin, kuten WTC-1:ssä tapahtui. WTC-2:n törmäyskohdan yläpuolelta pelastui useita ihmisiä vain kävelemällä portaat alas. Ks. Brian Clarkin kertomus. Portaikot olivat pimeitä, niissä oli savua ja eräät niistä olivat romun tukkimia. Siksi useimmat ihmiset törmäyskohdan yläpuolella lähtivät kiipeämään ylöspäin odottamaan pelastajia. Ratkaisu osoittautui kohtalokkaaksi rakennuksen sortuessa. Törmäyskohdan yläpuolelta pelastui ainakin 18 ihmistä. >>>

Erittäin oleellinen todiste on ns. palomiesten nauha. Kyseessä on ääninauha, jolla on WTC:n etelätorniin (WTC-2) kiivenneitten palomiesten ja paloesikunnan välisiä radiokeskusteluja. The New York Times sai käsiinsä tuon nauhan vasta oikeustaistelun jälkeen. Mikään muu julkaisu ei ole käyttänyt noita salauksen piiristä poistettuja nauhoja. The New York Timesin mukaan kaksi paloesimiestä, Orio J. Palmer ja Ronald P. Bucca pystyivät nousemaan aina lentokoneen törmäyskohtaan 78:nteen kerrokseen. Miehet raportoivat tulen olevan rajoittuneen kahteen taskuun ja he sanoivat sen sammuttamiseen tarvittavan kaksi letkulinjaa. Mikään ei viitannut sortumisvaaraan.

Katkelma nauhalta:
Battalion Seven Chief: "Battalion Seven ... Ladder 15, we've got two isolated pockets of fire. We should be able to knock it down with two lines. Radio that, 78th floor numerous 10-45 Code Ones." (
mp3-tiedosto)

Kaksi minuuttia mainittujen radioviestien jälkeen etelätorni romahti haudaten alleen sadoittain ihmisiä, joukossa runsaasti myös palomiehiä. Tiedot nauhasta saattavat outoon valoon virallisen version selitykset ankarasta ja laajalle levinneestä tulesta, joka sulatti WTC:n teräsrakenteet ja aiheutti rakennusten sortumisen. Omaiset ja eräät muut, jotka ovat saaneet kuulla kyseisen nauhan, ovat joutuneet allekirjoittamaan vaitiololupauksen.
(thememoryhole.org) otteita palomiesten nauhalta ja itse nauhoitukset kunneltavina.
The New York Times: Fire Department Tape Reveals No Awareness of Imminent Doom
By KEVIN FLYNN AND JIM DWYER >>>
9/11 Tape Raised Added Questions on Radio Failures By
JIM DWYER and KEVIN FLYNN 9.11.2001 >>>

YLÄLAITAAN


World Trade Centerin rakennusten sortumisen todellinen syy:
hallittu purkaminen räjäyttämällä

Mielenkiintoisia lausuntoja
Heti pilvenpiirtäjien sorruttua julkisuuteen tuli eräitä mielenkiintoisia spontaaneja lausuntoja. Niistä merkittävin ja arvovaltaisin oli Uuden Meksikon Teknillisen Instituutin (New Mexico Institute of Mining and Technology NMTech) tutkimusosaston Van Romero
varajohtajan Van Romeron. Instituutti saa vuosittain liittovaltion rahoitusta lähes 10 miljoonaa dollaria räjähdysaineita ja terrorismia käsitteleviin tutkimusohjelmiin. Romero oli aiemmin instituutin testausyksikön johtaja, joka tutki räjähdysaineiden vaikutuksia rakennuksiin. Joitain tunteja terrori-iskujen jälkeen Romero kertoi Albuquerque Journalille: "Videonauhoihin perustuva mielipiteeni on, että sen jälkeen kun lentokoneet osuivat World Trade Centeriin, rakennuksessa oli joitain räjähdyspanoksia, jotka aiheuttivat tornien sortumisen". Romeron mielestä sortumistapa oli liian systemaattinen. Hänen mukaansa lentokoneet olivat harhautus, joka johdatti viranomaisten huomion muualle, kunnes todellinen isku pommien muodossa toteutettiin. (Naulan kantaan!) Romero ei ollut ainoa, asiantuntijan silmin kyseessä oli kontrolloitu rakennuksen purkaminen räjäyttämällä. Ei kuitenkaan liene yllätys, että Romero muutti lausuntoaan kymmenen päivää myöhemmin, kun virallinen "totuus" oli iskostettu kansakunnan tietoisuuteen, samoin teki Albuquerque Journal internetsivujensa sisällölle. (public-action.com) (phoenix.akasha.de) (st12.startlogic.com)

Van Romeron lausuntoa tukevat kuitenkin lukemattomat todistajalausunnot pommeista. Randy Lavello on hiljattain haastatellut paloupseeri (Auxiliary Lieutenant Fireman) Paul Isaac Jr:a, joka kertoo New Yorkin palomiesten olevan hyvin järkyttyneitä tapauksen peittelystä ja hän itse on ottanut tehtäväkseen hakea oikeutta ja vastauksia kysymyksiin. Isaac kertoo, että monet palomiehet tietävät, että WTC:ssä oli pommeja, mutta ovat peloissaan työpaikkansa takia, eivätkä uskalla puhua siitä, koska esimiehet ovat kieltäneet. Palolaitoksen terrorismin vastainen konsultti, entinen CIA:n johtaja Robert Woolsey, on antanut komentoketjua alaspäin tiukan käskyn olla hiljaa (gag order - juridinen termi). Virallista "tukiristikkoteoriaa" (truss theory) pilvenpiirtäjien sortumisen syynä, Isaac kommentoi: "näin korkeaa rakennusta ei koskaan voitaisi rakentaa siten. Pienikin tuuli kaataisi sen nurin. Nuo rakennukset (kerrokset) oli tuettu rakenneteräksellä. Rakennus ei vain sorru tuolla tavalla itsensä sisään, se oli hallittu räjäytys." (prisonplanet.com)

Matthys Levy NOVA-dokumenttifilmillä:
"Se muistutti hyvin paljon rakennuksen hallittua purkamista räjähtein (controlled demolition), kun sitä katsoo, sillä rakennus putosi lähes pystysuoraan alas, ikäänkuin joku olisi tarkoituksellisesti asettanut räjähteet jotka aiheuttivat rakennuksen putoamisen suoraan alas." Discoveryn dokumentillä hän sanoo asian vielä suoremmin.
Video
WTC:stä pelastuneet palomiehet kertovat miten kerrokset lensivät ulos "kuin ne olisi räjäytetty - bumbumbumbum....." video

Erinomainen kooste todisteaineistosta videon muodossa:
911 Revisited
Kopion filmistä voi tilata sivulta postikulujen hinnalla!

Hayden-planetaarion (American Museum of Natural History) johtaja Neil deGrasse Tyson kertoo kuvanneensa molempien tornien sortumisen asunnostaan käsin kuuden korttelin päästä. Tyson kertoo: "kuulin toisen räjähdyksen WTC-2:sta (ensimmäinen oli lentokoneen törmäys), sitten voimakkaan matalan ryminän joka kertoi siitä mitä ei voi kuvitella - kaikkien törmäyskohdan yläpuolisten kerrosten luhistumisesta. Ensin huippu, jossa oli helikopterin laskeutumisalusta, tippui sivuttain. Sitten yläkerrokset putosivat suoraan alas rakennuksen sisään, kuten hallitusti tehdyssä räjäytyksessä, ottaen kaikki kerrokset mukaansa, myös törmäyskohdan alapuoliset." Sama toistui WTC-1:n kohdalla; ensin räjähdys, sitten matala ryminä. (planetary.org)

Chief Engineer-lehti julkaisi mielenkiintoisen WTC:llä työskennelleen insinöörin Mike Pecoraron kertomuksen tapahtumista WTC-1:n kellarissa. Pecoraro työskenteli 11.9. aamulla 6. maanalaisessa kerroksessa kun hän työtovereineen huomasi valojen välähtävän. Miehet aavistivat ongelmia ja Pecoraro soitti esimiehelleen, joka kertoi havainneensa koko rakennuksen tärähtäneen. Savua alkoi tulvia 6. kellarikerrokseen ja miehet lähtivät selvittämään ylemmistä kerroksista, mistä on kyse. Miehet siirtyivät C-kerrokseen vain huomatakseen sen tuhoutuneen täysin räjähdyksessä. He menivät edelleen autoparkkialueelle ja se oli myös räjähtänyt. Miehet alkoivat kiivetä kohti WTC:n katutason aulaa, mutta B-kerroksessa he huomasivat painavat teräsbetonisen palo-oven vääntyneen kuin pala alumiinifoliota. Samanlaisia kokemuksia oli rakennusmies Phillip Morrellilla WTC-1:n 4. kellarikerroksessa, jossa räjähdys kaksi kertaa heitti hänet maahan. Näiden tapahtumien tarkkaa ajankohtaa ei ilmoiteta, mutta ne tapahtuivat mahdollisesti jo ennen lentokoneitten törmäyksiä (tai yhtäaikaa). Näiden räjähdysten syytä on vaikea selittää. (chiefengineer.org) (plaguepuppy.net) (ny1.com)
Lisää lausuntoja pommeista

Louie Cacchioli, 51, kertoi People Weeklylle 24. syyskuuta 2001: "vein palomiehiä hissillä ylös 24. kerrokseen, jotta nämä olisivat asemissa evakuoidakseen työntekijöitä. Viimeisellä matkallamme ylös pommi räjähti. Meidän mielestämme rakennukseen oli asennettu pommeja." Kim White (32 v.) 80. kerroksen työntekijä kertoi myös kuulleensa räjähdyksen. "Yht'äkkiä rakennus tärähti, sitten se alkoi heilua. Emme tienneet mitä oli tekeillä. Saimme kaikki kerroksemme ihmiset portaisiin.... silloin luulimme että kyse oli tulipalosta... pääsimme alas 74. kerrokseen... sitten tapahtui toinen räjähdys". (dailybeacon)

Jeff Birnbaum, Broadway Electrical Supply-yhtiön presidentti (New York): “Kun pääsimme 50 jalan päähän etelätornista (WTC-2), kuulimme mitä omituisimman äänen mitä voi koskaan kuulla. Korkea ja pamahteleva meteli sai kaikki pysähtymään. Me kaikki katsoimme ylös. Sillä hetkellä se lähti menemään. Kuten minä sen näen, kyse täytyi olla niiteistä. Rakennus alkoi hajota. Siellä oli räjähdys ja koko huippu kallistui meitä kohti ja alkoi tulla alas. Seisoin siinä sekunnin täysin pelästyneenä ja sanoin sitten 'mitä vitt...?' Rehellisesti sanottuna ajattelin, että se oli Hollywood..." (ewweb.com)

New Yorkin palolaitoksen turvallisuuspäällikkö Albert Turin kertomus, NBC:n Pat Dawsonin mukaan:"....hän sai sanan toisesta pommista, joka räjähti. Hän yritti saada miehensä ulos niin pian kuin mahdollista, mutta hän sanoi että tapahtui toinen räjähdys. Ja sitten tunti ensimmäisen iskun jälkeen, ensimmäisen törmäyksen joka tapahtui, hän sanoi siellä olleen taas räjähdyksen yhdessä torneista. Niinpä ilmiselvästi hänen teoriansa mukaan, hän on sitä mieltä että rakennukseen oli itse asiassa asennettu räjähdyspanoksia. Eräs näistä toissijaisista panoksista, hän ajattelee, jotka räjähtivät alkuperäisen törmäyksen jälkeen, on saattanut olla lentokoneessa, joka törmäsi yhteen torneista. Toinen panos, hän ajattelee, hän spekuloi, oli todennäköisesti asennettu rakennukseen." Kuuntele nauha: (st12.starlogic.com)

Kaaviokuva WTC-2:n sortumisen kehittymisestä. Ensimmäisessä vaiheessa yläosa kallistuu ja alkaa pudota samalla pulverisoituen alaosastaan alkaen. Yläosa tuhoutuu kokonaan ja sortuma etenee alaspäin. Loppuosa tornista tuhoutuu räjähdysmäisesti ylhäältä alas. Vertaa alla nähtäviin valokuviin. WTC-1 sortui muuten samalla tavalla, mutta sen pienempi yläosa putosi suorassa asennossa ensimmäiset sekunnit ennen hajoamistaan.
Punaisilla suorakaiteilla on kuvattu ulkosivun rakennetta tuhoava alaspäin etenevä räjähdevyöhyke. Ylempänä oleva punainen ellipsi kuvaa betonirakenteiden pulverisoitumisen aikaansaamaa pölypilveä. Irronnut törmäyskohdan yläpuolinen osa pulverisoituu alaosastaan käsin sortumisen alkuvaiheessa kokonaan. Suuria ja painavia kappaleita ulkoseinän teräsrunkoa lentää jopa 60 metrin päähän sivuille. Tuhoutuvan rakennuksen materiaali sinkoutuu kaikkiin suuntiin valtavalla voimalla. Mistä tuohon ilmiöön tarvittava energia tulee?? Huom, sortumakohdan yläpuolella ei tässä vaiheessa ole enää mitään sellaista massaa, jonka potentiaalienergia voisi selittää ilmiön!
Tämä WTC-2:n sortumasta kuvattu video näyttää havainnollisesti miten räjähdyspanokset tuhoavat rakennuksen kerros kerrokselta alkaen savuavan alueen alareunasta. Räjähdyspanosten pöllähdykset erottuvat vaaleina, kun taas pulverisoituva betoni ja sisustemateriaali muodostaa tummempaa harmaata pilveä.
Sama video äänellä
GIF-animaatio
Animaatio WTC-1:n sortuman alusta. Ylimmät 12 kerrosta pudotetaan ehjän osan päälle aivan kuten normaalissa rakennuksen purkamisessa räjähtein.
Lisää videoita

YLÄLAITAAN


Mitä tarkoittaa rakennuksen hallittu purkaminen räjähteillä? (controlled demolition)
Usein edullisin tapa purkaa suurikokoinen rakennus on sortaa se itsensä sisään, niin että purkujäte voidaan sitten kuljettaa pois. Tämä tapahtuu panostamalla kantavat rakenteet räjähteillä, joiden tehtävänä on ainoastaan leikata kyseiset rakenteet (esim pilarit) poikki. Hallittu lopputulos edellyttää suuressa rakennuksessa jopa tuhansien erillisten ja vaiheistetusti laukaistavien panosten käyttöä.

lähde: http://home.debitel.net/user/andreas.bunkahle/plate20.htm Esimerkki rakennuksen hallitusta tuhoamisesta räjähteillä: Kingdome stadion Seatlessa 26.3.2000
2,5 tonnia räjähdysaineita ja 5800 erillistä ja erikseen laukaistua panosta.
Video

Yllä vasemmalla eräs esimerkkikuva siitä, miltä kerrostalon hävittäminen räjäyttämällä näyttää. Oikea kuva esittää sortuvaa pohjoistornia, jonka seinästä räjähdyshattara lyö ulos selkeästi etenevää sortumaa alempana. Sama otos näkyy Melvangin videolla ja myös Webfairy-sivuilla. Räjähdyshattarakuvia etelätornista löytyy guardian-sivuilta.

Tanskalainen Henrik Melvang on tehnyt videokoosteen, joka osoittaa selvästi miten molempien WTC:n tornien romahtaessa räjähdyspilvet lyövät ulos rakennusten seinästä huomattavasti etenevän sortumakohdan alapuolella. Video on tilattavissa: (bombsinsidewtc.dk)

Rakennuksia hävittävät purkuexpertit kertovat korkeiden rakennusten olevan vaikeimpia, niillä on taipumus kaatua kuten puut. Korkeat rakennukset edellyttävät suuntaavien panosten käyttöä. WTC tuli alas siististi ja symmetrisesti levittäen romua vain n. 70 m säteelle. Symmetrinen sortuma on hyvin erikoinen sillä painovoimainen sortuminen etsii normaalisti reitin, jossa rakenteiden tarjoama vastus on pienin mahdollinen. Erityisesti tornien kantavan keskirungon tarjoaman vastuksen olisi pitänyt aiheuttaa putoavan yläosan kaatuminen sivulle ja alapuolisen rakenteen jäämisen pystyyn.

WTC:n tornien sortuminen tapahtui täysin symmetrisesti . Etelätornin yläosa alkoi tosin ensin pudota viistossa asennossa, mutta sitten se hajosi, eikä kaatunut sivulle. Mikäli sortuma olisi alkanut kantavien rakenteiden lämpenemisen ja pehmenemisen vuoksi, se olisi silloin tapahtunut nimenomaan kaatumalla, sillä tuli ei ollut levinnyt tasaisesti koko kerroksen alueelle. Tällöin sortumakohdan alapuolinen osan olisi pitänyt jäädä pystyyn. Sortumiselle oli luonteenomaista kaiken materiaalin sinkoutuminen valtavalla voimalla suoraan sivuille ja betonin muuttuminen alle 100 mikronin pölyksi.

Kuvassa WTC-2 sortuu, kallistunut hattu on jo pulverisoitunut (kallistuma oli suoraan poispäin kamerasta). Rakennuksen tyvellä näkyy pölypilvi, joka saattaisi viitata perustuksissa tapahtuneeseen räjähdykseen. (huipulta ei ole vielä pudonnut mitään maahan asti)

Osa WTC:n pohjoistornin (WTC1) keskirungosta ei romahda heti, vaan jää pystyyn n. 30 sekunnin ajaksi sortumisen alusta lukien. Sitten se sortuu varsin oudolla tavalla, se muuttuu ensin veteläksi ja sitten ikään kuin pulverisoituu. Oheinen kuvasarja täyskokoisena.
Jeff Kingin artikkeli rungon käyttäytymisestä.

Ilmakuva, jossa pystyyn jäänyt keskirungon osa on alkanut sortua.

Suuren resoluution versio

Lähde: PlaguePuppy

 

YLÄLAITAAN


Raunioiden raivaus ja poiskuljetus
Controlled Demolition INC toimitti New Yorkin kaupungin suunnittelu- ja rakennusosastolle 22.9.2001 alustavan yleissuunnitelman raunioiden purkamisesta ja poiskuljetuksesta. Rakenneteräkset kuljetettiin pikavauhtia ulos maasta kaukoitään, Kiinaan, Intiaan ym. Teräspalkkeja kuljettaneet kuoma-autot varustettiin arvokkailla GPS-jäljittimillä, joilla reaaliajassa kyettiin seuraamaan kuormien liikkeitä. Asiallista tutkintaa WTC:n raunioilla ei tehty. Fresh Kills landfill -alueella Staten Islandilla FEMAn tilaama rakennusinsinöörien vapaaehtoisryhmäryhmä tutki joitain teräspilareita ja koetti selvittää sortumisen syytä.

Raunioiden purkutyöt hoiti neljä pääurakoitsijaa: AMEC (pääkonttori Britanniassa), joka sattumoisin hoiti myös Pentagonin remonttia siinä osassa rakennusta, johon isku kohdistui 11.9.2001. Bovis Lend Lease (Britannia), Turner Construction (Saksa) ja Tully Construction (USA), joka oli ollut kaupungin boikotissa vuoteen -96 erään huonosti hoidetun urakan johdosta ja tarkkailulistalla sen jälkeen. Controlled Demolition Inc. (Loizeauxien perheyritys) toimi Tullyn alihankkijana ja teki ilmeisesti työmaan kokonaissuunnittelun. Yhtiöllä on pitkä yhteistyösuhde puolustusministeriön kanssa. (911review.org) tai 911-tietosanakirja. Artikkeli teräksen poiskuljettamisesta.

CDI mainostaa kotisivuillaan kykenevänsä pilkkomaan teräskomponentit sopiviksi käytettävissä olevalle kalustolle. "Our DREXS (TM) (Directional Remote Explosives Severance) systems are engineered and applied to segment steel components into pieces matching the lifting capacity of the available equipment." Lähde

Arvostetun Fire Engineer-lehden päätoimittaja William Manning kirjoitti lokakuun 2001 numerossa: “Such destruction of evidence, shows the astounding ignorance of government officials to the value of a thorough, scientific investigation of the largest fire-induced collapse in world history.” - Vapaasti suomentaen: "Sellainen todistusaineiston hävitys osoittaa hämmästyttävää piittaamattomuutta hallituksen viranomaisten taholta perusteellisen tieteellisen tutkimuksen arvoa kohtaan, joka tehdään maailmanhistorian suurimmasta tulen aiheuttamasta sortumasta." AFP:n artikkeli

WTC:n raunioista sen alapuolelta löytyi sulanutta terästä kuukausi tornien sortumisen jälkeen. Peter Tully, Tully Construction of Flushing-yhtiön johtaja kertoi American Free Pressille, nähneensä raunioiden alla "kirjaimellisesti sulanutta terästä". Mark Loizeaux, Controlled Demolition Inc. -yhtiön johtaja kertoi samoin AFP:lle: "kyllä, kuumia alueita sulanutta terästä kellarissa". Nämä erittäin kuumat alueet löydettiin "kahden tornin hissikuilujen pohjalta seitsemännestä maanalaisesta kerroksesta" Loizeaux sanoi. Hänen mukaansa sulanutta terästä oli löydetty myös WTC-7:n alapuolelta. (serendipity)
The "Deep Mystery" of Melted Steel
(wpi.edu)
An Initial Microstructural Analysis of A36 Steel from WTC Building 7

Lentokonepolttoaine ei kykene palaessaan kuumentamaan WTC:ssä käytettyä rakenneterästä lähellekään sulamispistettä. Toisinaan teräsrakenteita hävitetään aineella, joka on nimeltään termiitti (thermite). Se on alumiinijauheen ja rautaoksidien seos, joka sytytettynä saa aikaan valtavan kuumuuden hitsaten teräsrakenteet poikki. WTC:n raunioiden alapuolella riehuneet tulipalot julistettiin lopullisesti sammutetuiksi vasta 19.12. eli yli kolme kuukautta sortumisen jälkeen.
(pubs.usgs.gov) (americanfreepress)
(pubs.usgs.gov/thermal) USGS:n lämpökamerakuvia

Lämpökamerakuva 16.9.2001- lähde
Tarkkoja lämpötiloja ei ilmoiteta

18.10.2001- lähde

12.2.2002- lähde
5 kuukautta myöhemmin edelleen kohonneita lämpötiloja WTC1:n keskirungon kohdalla perustuksissa.

NASA/USGS lämpökartoitus 16.9.2001

 
kartalla F C paikka
A 1341 727 WTC7
B 1034 557 WTC7
C 1161 627 WTC1
D 963 517 WTC1
E 819 437 WTC3
F 801 427 WTC2
G 1377 747 WTC2
H 1017 547 WTC4
Raivaustyöhön osallistunut rakennusliike LiRo kertoo nettisivuillaan, että raunioista löytyi punahehkuisia teräksiä vielä 7 viikkoa myöhemmin.
Kuvaruutukaappaus

D. P. Grimmer on tehnyt laskelmia mahdollisesta termiitin käytöstä ja todennut että kantavien pilarien sulattaminen olisi ollut täysin mahdollista vajaan kahden tuuman termiittikerroksella. Aine olisi voitu sijoittaa neliömäisten pilarien sisälle tai sen ulkopuolelle "palosuojaukseksi" naamioiden. Termiitti voisi selittää myös pyroklastisen pölypilven laajenemisen, jota Jim Hoffman on tutkinut. (physics911.org)

Suomalainen sotilasasiantuntija puolestaan ei pidä termiittiä realistisena vaihtoehtona, vaan uskoo WTC:n kellarikerroksissa käytetyn nykyaikaista suunnatulla räjähdysvaikutuksella varustettua pienoislämpöydinpommia eli vetypommia. Hänen mukaansa nykyaikainen pienoisvetypommi ei tarvitse sytyttimenä fissiopommia, vaan sytytys voidaan järjestä ns. kuumilla lasereilla, jolloin pommi on suhteellisen "puhdas". Sotilasasiantuntijan kirjoituksia

On spekuloitu ajatuksella, että v.-93 WTC:n parkkihallissa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen pilvenpiirtäjät olisi panostettu sellaisen vaaratilanteen varalle, joka uhkaisi kaataa rakennukset. Pilvenpiirtäjien kaatuminen olisi todella suuri katastrofi. Näin ollen niiden hallittu alasajo räjähteillä (tyhjinä ihmisistä) olisi turvallisin vaihtoehto. Panostaminen on ollut pakko pitää salassa, sillä kuka haluaisi työskennellä panostetussa pilvenpiirtäjässä? Panostaminen olisi ollut mahdollista toteuttaa huomaamattomasti esim siinä yhteydessä, kun teräsrakenteiden asbestipalosuojaukset vaihdettiin nykyajan vaatimukset täyttäviin. Ehkä asiaa voisi tiedustella myös presidentin veljeltä Marwin Bushilta, joka toimi WTC:n turvallisuudesta eräiltä osin vastanneen Securacomin johtokunnassa vuoteen 2000 asti. Terrori-iskua edeltävänä viikonloppuna oli myös WTC:n historian ensimmäinen sähkökatkotilanne WTC-2:ssa 48-kerroksesta ylöspäin, joka kesti n. 30 tuntia. Sähkökatkon aikana monenlaista insinööriä tuli ja meni, eivätkä valvontakamerat tai kulunvalvonta toimineet. (http://69.28.73.17/thornarticles/powerdown.html)

YLÄLAITAAN


Seismogrammit
WTC:n tornien sortuminen aiheutti mielenkiintoiset seismogrammit. Seismologian alan julkaisussa EOS, (Volume 82, No. 47, 20.11.2001 sivu 565) Palisadesin seismologit pohtivat tornien sortumisen aiheuttamia jälkiä. Suurista "piikeistä" todetaan mm: "emme tulkitse niitä välttämättä Love-aalloiksi; siten lähde jolla on horisontaalinen komponentti (esim räjähdys joka on yhteydessä kallioperään) ei ole välttämätön niitä selittämään." Seismologit ovat selittäneet piikkien olevan ilmeisesti eri reittejä mittauspisteelle saapuneitten signaalien interferenssiä. Jos näin todella olisi, niin miksi näissä kahdessa sortumassa esiintyy täsmälleen samanlaiset piikit samassa kohtaa? Käsittäisin mainitun interferenssin esiintyvän satunnaisesti, joilloin se voisi olla yhtä hyvin sortuman lopussa tai se voisi puuttua toisesta sortumasta.

Columbian yliopiston Lamont-Doherty Earth Observatory New Yorkin Palisadesissa, joka sijaitsee 34 km etäisyydellä WTC:stä, rekisteröivät omituiset jäljet kummankin tornin sortumisen alkaessa. Arthur Lerner-Lam kertoo (Earth Institute News 11/16/01) "sortumisen aikana, suurin osa tippuvan materiaalin energiasta absorboitui tornien rakenteisiin rikkoen ne palasiksi ja pölyksi ja aiheuttaen muuta tuhoa, mutta ei aiheuttaen merkittävää maan järkkymistä". Kuitenkin sortumisten alussa esiintyvät voimakkuudeltaan 2,1 ja 2,3 piikit. Suurennos piikeistä

Lisätietoja: Won-Young Kim, Gerald R. Baum: Seismic Observations during September 11, 2001, Terrorist Attack. pdf-tiedosto, html
Yllä mainittu EOS:n artikkeli: Seismic Waves Generated by Aircraft Impacts and Building Collapses at World Trade Center, New York City.
pdf-tiedosto, html

YLÄLAITAAN


 

WTC-7 (Salomon Brothers Building) oli 47-kerroksinen toimistorakennus, jossa sijaitsi suuri määrä eri liittovaltion virastoja ja yrityksiä. Rakennuksessa sijaitsi muun muassa CIA:n salainen toimisto, jonka tehtäviin kuului YK-diplomaattien vakoilu ja erityisesti venäläisten YK-diplomaatteina esiintyvien vakoilijoiden vastainen toiminta. CIA:n toimisto toimi erään toisen liittovaltion viraston peitteen alla. Rakennuksessa oli myös Salaisen Palvelun suurin kenttätoimisto, n. 200 työntekijää. New Yorkin pormestarin komentobunkkeri oli rakennuksen 27. kerroksessa ja alakerroksissa WTC-kompleksin varavoimajärjestelmät polttoainesäiliöineen. WTC-7 evakuoitiin välittömästi ensimmäisen lentokoneen iskettyä pohjoistorniin.

Vasemmanpuoleinen kuva esittää rakennuksen savuavaa WTC:n puoleista sivua ja kertoo jotain myös rakennuksen pilvenpiirtäjien sortuessa kärsimistä vaurioista. Ikkunat lienevät rikkoutuneet paineaallon vaikutuksesta ja joitain teräspalkkeja on iskeytynyt julkisivuun.

Keskimmäinen kuva WTC-7:n pohjoisen puoleisesta seinästä ei näytä merkkejä tulipaloista. Rakennuksen takana näkyvä savu tulee osittain sortuneitten 1- ja 2-rakennusten raunioista ja osittain rakennuksen savuavasta eteläseinästä.

Oikean puoleinen kuva (rakennuksen idän puoleinen pääty) näyttää miten pienellä alalla tulipaloja havaittiin. Itse tulen syttymissyy on myös mystinen. Rakennus ei kärsinyt sanottavia vaurioita kantaville rakenteilleen pilvenpiirtäjien sortumisen takia.

Virallisesti väitetään WTC-7:n luhistumisen klo 17.20 iltapäivällä tapahtuneen tulipalon vaikutuksesta. Kuitenkin FEMA toteaa:

"The specifics of the fires in WTC 7 and how they caused the building to collapse remain unknown at this time - tulipalojen laatu WTC-7:ssä ja miten ne aiheuttivat rakennuksen romahtamisen on tuntematon tällä hetkellä."

Raportti siis toteaa, että tulipalo aiheutti rakennuksen sortumisen, mutta ei ole tiedossa MINKÄLAINEN tulipalo ja MITEN se aiheutti sortumisen. Melkoista tekstiä virallisessa raportissa!

Luhistuminen on tallennettu lukuisille videonauhoille, sillä jostain syystä sitä osattiin WTC-6:n ja WTC-7:n rauniotodottaa. Se tapahtuu täysin tasaisesti koko suuren rakennuksen osalta, rakennus vain "putoaa" yht'äkkiä. Se on aivan ilmeinen räjäyttämällä tehty kontrolloitu purku. Miten voisi olla mahdollista, että kantavat teräspilarit rakennuksen alakerroksissa koko rakennuksen alalta pettäisivät yhtäaikaisesti tulipalon vaikutuksesta? WTC-7:n raunioiden raivaus oli alistettu CIA:lle valtiolliseen turvallisuuteen vedoten. WTC-7:n kantavien teräsrakenteiden todettiin joiltain kohdin höyrystyneen erittäin korkean lämpötilan johdosta.
An Initial Microstructural Analysis of A36 Steel from WTC Building 7

WTC-7:n tulipaloista on varsin ristiriitaisia tietoja. Joissain sen kerroksissa todella nähtiin liekkejä, mutta vain erittäin suppeilla alueilla. Näin ollen, vaikka selitys tulipalon aiheuttamasta sortumisesta olisi totta (mitä se ei missään tapauksessa ole), niin siinä tapauksessa rakennuksen olisi pitänyt kaatua, eikä luhistua suoraan alaspäin oman jalanjälkensä päälle. Tulipalojen syttymissyy on jo oma mielenkiintoinen aiheensa.

Havainnollinen video, josta tulipalojen luonne käy ilmi. (Quictime 5 megaa)

J. Bakerin artikkeli (elokuu 2003 Darkprints) kertoo Larry Silversteinin sanoneen PBS:n dokumentissa, että hän teki yhdessä palolaitoksen kanssa päätöksen WTC-7:n tuhoamisesta.

"Muistan saaneeni puhelun palolaitoksen komentajalta, jossa hän sanoi ettei ollut varma pystyvätkö he voittamaan tulen... ja sanoin, olemme menettäneet jo niin paljon henkiä... ehkä on järkevintä tuhota (pull) se... ja he tekivät päätöksen tuhota.... ja me katsoimme miten rakennus romahti".

Jos tämä pitää paikkansa ja WTC-7 todella purettiin kontrolloidusti räjäyttämällä, niin on mitä ihmeellisintä, etteivät sortumista tutkineet insinöörit sitä huomanneet. On lisäksi ilmeistä, että rakennuksen on täytynyt olla ennakolta panostettu, sillä panoksia ei ollut ainoastaan rakennuksen kellarissa. WTC-7:n hävitys tehtiin erittäin taitavasti oman jalanjälkensä sisälle. Rakennuksen seinät kaatuivat sisäänpäin. Tällainen sortuma saadaan aikaan tuhoamalla ensin rakennuksen keskiosan kantava runko, jolloin se vetää sisäänpäin ulkoseinät. WTC-7:n sortuma alkoi katolla olleitten teknisten rakennusten (penthouse) putoamisella muun rakennuksen sisään (vertaa WTC-1:n tietoliikennemaston putoaminen). Jos WTC-7 oli panostettu, niin eikö olisi luonnollista olettaa, että myös WTC-1 ja -2 olivat?

WTC-7:n omistajan Larry Silversteinin kertomus siitä, miten päätös räjäyttää tuo rakennus tehtiin. (video) (ääni)
"America Rebuilds",  PBS Home Video, ISBN 0-7806-4006-3
Samalta filmiltä oleva
näyte, jossa verbin "pull" asiayhteys käy ilmi.

Viereisessä kuvasarjassa WTC-7 putoaa alas täysin tasaisesti koko rakennuksen pituudelta. Tulipalon vaikutuksesta? Uskokoon kuka haluaa.

Sortuminen kesti 6,5 s kun vapaa pudotus rakennuksen huipun korkeudesta (tyhjiössä) olisi 5,96 s.

Videoissa WTC-7:n sortuminen eri kuvakulmista
(Klikkaa kuvaa)
 

WTC-7:n sortumisesta tehty FEMAn selvitys ja anonyymin asiantuntijan kommentit ovat nähtävillä seuraavissa osoitteissa: (misternet.org) tai (wtc7.net) Erinomainen yleisesitys WTC-7:stä: http://www.wtc7.net/911research/talks/b7/introduction.html

Eräs toinen suomalainen WTC7-sivu

YLÄLAITAAN


WTC:n sortumisen pölyvirrat ja energiat

Paul J. Lioy on tehnyt tutkimuksen WTC:n pölylaskeumasta. Valtavat määrät pölyä laskeutui Etelä-Manhattanin alueelle, 700m etäisyydellä WTC:stä pölykerros oli suuruusluokkaa 10 cm. Pölylaskeuman ja pölyvirtausten (vrt. pyroklastinen virta) vuoksi WTC:n tornien sortuminen muistutti tulivuoren purkausta. Pölylaskeuma koostui pääosin sementistä ja tuhkasta (37-50%), lasikuidusta (40%) ja selluloosasta (9-20%) partikkelikoon ollessa 75-300 mikronia. Myös asbestia havaittiin pölyssä. Laskeuman valtava määrä tukee havaintoa, että lähes kaikki WTC:n betoni, palosuojamateriaali ja väliseinä- ym materiaali muuttui pölyksi sortumisen yhteydessä. Raunioissa ei havaittu juuri lainkaan betonikimpaleita ja teräspalkkien palosuojaukset olivat kuoriutuneet pois.
USGS tutkimukset

Joe Casaliggi, Engine 7: "Sinulla on kaksi 110-kerroksista toimistorakennusta, etkä löydä yhtään puhelinta, tietokonetta... suurin puhelimen palanen jonka löysin oli puolikas näppäimistöä ja se oli näin iso (näyttää etusormella ja peukalolla). Rakennus romahti pölyksi. Naudet-veljesten palomiesfilmiltä >>> (video)

Samoin kertoi Larry Klein, NOVAn filmin "Why the Towers Fell" tuottaja seuraavassa katkelmassa, joka on DVD:ltä löydettävältä tuottajan kirjeestä: "There was not a discernable piece of furniture anywhere. No computers or books or anything that would identify this massive wreckage field as having once been several million square feet of office space. There was only steel of various lengths and thicknesses twisted into bizarre, pretzel-like shapes and an interlacing gray-brown matter enveloping everything. I didn’t need anyone to tell me that that gray-brown matter was the contents and insides of the World Trade Center vaporized by the collapse." (lähde)

Betonin (esim kerroslaatat) muuttumista kauttaaltaan pölyksi on vaikea selittää mekaanisella jauhautumisella. Enemmänkin tämä viittaa korkeaan lämpötilaan, jossa betoniin sitoutunut kidevesi väkivaltaisesti poistuu. Itse sortumisprosessi ei kuitenkaan kuumenna rakenteita paria astetta enempää, joten ulkopuolista energiaa on tarvittu ja paljon. Raunioista nouseva sienimäisessä pilvessä näkyy monilla filmeillä punahehkua, mikä viittaa korkeaan lämpötilaan. Monet tuosta "jälkihehkusta" otetut kuvat ovat oudon sinisävyisiä, mikä tappaa punaiset sävyt.

Jim Hoffmanin tekemä laskelma pyroklastisista pölyvirtauksista WTC:n sortumisen yhteydessä lähtee siitä, että sortuman yhteydessä syntyvä pölyvirta laajenee 30 sekunnin aikana tilavuudeltaan 3.4 kertaa suuremmaksi kuin sortunut rakennus (turbulenssin osuus vähennettynä) ja johtuu nimenomaan lämpölaajenemisesta ja veden höyrystymisestä, eikä ympäröivän ilman sekoittumisesta siihen, eli turbulenssista. Laskelma päätyy tulokseen, että rakennukseen sitoutunut potentiaalienergia on täysin riittämätön ilmiön synnyttämiseen. Pölyvirtauksen energia on siihen nähden 10-100 kertainen (riippuen siitä otetaanko huomioon veden höyrystyminen). On muistettava, että energiaa tarvittiin myös maankuoren värähtelyihin (106 - 107 J), jotka rekisteröitiin Palisadesin seismologisella asemalla 37 km päässä. Järistykset olivat voimakkuuksiltaan 2,1 ja 2,3. Lisäksi jo betonin muuttaminen pölyksi vaati enemmän energiaa, kuin rakennuksen potentiaalienergia, samoin teräsrakenteitten rikkominen.

FEMAn raportin mukaan yhden WTC:n tornin potentiaalienergia on "yli111 000 kWh". Jerry Russellin arvioima betonin (mekaanisen) pulverisoimisen vaatima energia on 1,5 kWh/tonni. FEMA ilmoittaa yhden tornin sisältäneen betonia 90 000 tonnia. Tästä saadaan energian tarve 135 000 kWh betonin pulverisointiin. Tämä luku ei kuitenkaan ole tarkka, sillä energian tarve riippuu olennaisesti betonin laadusta ja mm kevytbetonin osuudesta. Lisäksi on todettava, että oletus että betoni muuttui pulveriksi nimenomaan mekaanisen jauhautumisen seurauksena ei ole uskottava. Todennäköisempi vaihtoehto on, että pulverisoituminen aiheutui betoniin kemiallisesti sitoutuneen veden äkillisesti poistuessa. Oletettavasti kuitenkin tämän arvion suuruusluokka on oikea, eli koko tornin potentiaalienergia kului jo betonin pulverisointiin, eikä aivan edes riittänyt.

Hoffman lähtee siitä, että pölypilvet käyttäytyivät kuten pyroklastiset virrat (näin myös Palisadesin seismologit esittävät) ja siksi pilven laajeneminen johtui lämpölaajenemisesta (ja veden höyrystymisestä), eikä ympäröivän ilman sekoittumisesta siihen. Perusteluna tälle on se, että pilvellä oli selkeä ja nopeasti etenevä raja ja pilvi kykeni jopa tempaamaan mukaansa ja liikuttelemaan ihmisiä. Pilvi käyttäytyi näin ainakin minuutin ajan. Hoffman laski pölypilven tilavuuden oheisen FEMAn raportista peräisin olevan valokuvan perusteella. Aikamäärä 30 sekuntia on arvioitu siitä, että WTC-7:n (suuri musta rakennus melko keskellä) takaa näkyvä WTC-1:n runko (valkoinen ellipsi) on vielä pystyssä. Sortumista kuvaavista videoista on laskettu, että runko sortui noin 30 sekunnin kuluttua sortumisen alusta.

Hoffman on tehnyt jo kolme versiota laskelmastaan. Ensimmäinen versio (13.6.2003) otti väärän (Russellilta peräisin olevan) oletuksen betonin määrästä 600.000 tn. Toinen versio (23.7.2003) korjasi betonin määrän 90.000 tonniin. Kolmas versio (16.10.2003) otti huomioon pölypilven laajenemisen aiheuttajana myös WTC:n rakenteissa, sammutusjärjestelmässä ja ihmisuhreissa olleen veden höyrystymisen. Hän olettaa laskelmassaan, että veden määrä ei ole rajoittava tekijä. Koska ei ole mahdollista luotettavasti arvioida kuinka paljon laajeneminen johtui veden höyrystymisestä ja kuinka paljon pelkästä lämpölaajenemisesta, on saatuja tuloksia pidettävä ääriarvoina, joiden väliseen haarukkaan todellinen energiamäärä sijoittuu.

Hoffman käyttää laskelmissaan vähätteleviä arvoja.

Lisäksi on huomattava, ettei tornien koko potentiaalienergia ollut käytössä ainakaan betonin jauhamiseen, sillä jauhautunut betoni poistui pölynä ympäristöön ja suuri osa teräsrakenteista - oletettavasti koko ulkosivun pilaristo - sinkoutui sivuille kesken tippumisen. Samoin, kuten yllä nähtävästä kuvasta voi todeta, osa keskiosan kantavaa pilaristoa (central core) jäi sortumassa pystyyn romahtaen vasta hieman myöhemmin.

Hoffman päätyy seuraaviin lukuihin:
+111.000 kWh tornien potentiaalienergia
- 135.000 kWh betonin pulverisointi

Jos veden höyrystymistä ei huomioida:
- 400.000 kWh kaasujen lämmittäminen
- 11.300.000 kWh betonin lämmittäminen

tai, jos veden höyrystyminen otetaan huomioon:
- 1.496.000 kWh veden höyrystäminen
- 41.000 kWh kaasujen lämmittäminen
- 1.145.000 kWh betonin lämmittäminen

Kuten luvuista näkyy epäsuhta käytettävissä olevan energian ja sen kulutuksen välillä on niin merkittävä, että edes suurehkot virheet lähtöarvoissa eivät merkittävästi muuta tulosta. Virallinen selitys painovoimaisesta romahtamisesta ei voi pitää paikkaansa.

Pohdintaa

Tietenkin myös tulipaloissa vapautui lämpöenergiaa, mutta se ei suurelta osin ollut käytettävissä, sillä se siirtyi lähinnä savukaasujen mukana pois rakennuksesta. Lentokoneiden polttoaine paloi räjähdysmäisesti pois törmäyshetkellä ja ainakin WTC-2:n kohdalla lisäksi rakennuksen ulkopuolella. Mahdollisesti rakennusten sisäpuolelle jäänyt polttoaine paloi FEMAn ja NISTin mukaan pois parissa minuutissa. Palokerroksissa rakenteet tietenkin lämpenivät jonkin verran, mutta esimerkiksi lämmennyt teräspalkki ei kykene lyhyen sortumistapahtuman aikana luovuttamaan lämpöään. Näin ollen tulipalojen merkitys tässä tarkastelussa on marginaalinen.

Luonnollisin selitys pölypilven laajenemiselle lämmön lisäksi on räjähteitten käyttö. Kiinteässä olomuodossa oleva räjähdysaine laajenee kaasuuntuessaan satoja tai tuhansia kertoja oman tilavuutensa verran. Lisäksi vapautuu lämpöä. Mahdollisesti juuri tällaisesta ilmiöstä onkin kyse.

Toinen varteenotettava vaihtoehto on, että räjähteitten lisäksi käytettiin jotain uuden tyyppistä salaista asetta, kuten infrapunalaseria tai mikroaaltoja. Betonin täydellistä pulverisoitumista on nimittäin vaikea selittää mekaanisella jauhautumisella tai räjähdysten vaikutuksella. Räjähteet kylläkin pulverisoivat betonia kohdistaen siihen niin suuren paineiskun, että betonin puristuslujuus ylittyy. Räjähteen aiheuttama shokkiaalto voi lisäksi edetä betonissa, saaden laajemman alueen pulverisoitumaan.

Laserilla tai mikroaalloilla tapahtuva äkillinen lämmittäminen, siten että betoniin kemiallisesti sitoutunut vesi poistuu räjähdysmäisesti, selittäisi pulverisoitumisen lisäksi myös videoilla nähdyn kaiken materiaalin räjähdysmäisen syöksymisen etenevästä sortumakohdasta kaikkiin suuntiin. . Tällä menetelmällä siis ikäänkuin muutetaan itse betoni räjähdysaineeksi.

On esitetty myös pienoisvetypommien käyttöä rakennuksen keskirungon kantokyvyn tuhoamisessa kellarissa, mihin löytynyt sula teräs ja sitkeästi kuumina kyteneet rauniot saattaisivat viitata. Myös tietoliikenne katkesi WTC:llä ensimmäisen sortuman aikaan, mikä viittaa EMP:hen (sähkömagneettinen pulssi, minkä ydinräjäytys aiheuttaa). On kiistanalaista, onko olemassa ilman fissiopommia laukaistavia vetypommeja. Lisää aiheesta lukijakommentissa ja sotilasasiantuntijan kirjoituksissa.

Todetuista epävarmuustekijöistä johtuen Hoffmanin laskelmia voidaan pitää ainoastaan suuntaa antavina, mutta silti ne osoittavat virallisen sortumateorian mahdottomuuden.

Katso myös pohjoistornin sortumisen energiatarkastelua
Aman Zafarin valokuvia molempien sortumien pölypilvistä:
http://amanzafar.no-ip.com/WTC/
Kokoelma pölypilvikuvia
http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/dust.html

YLÄLAITAAN


Suosittelen perehtymistä WTC:n sortumisesta tehtyyn havainnolliseen esitykseen osoitteessa: http://911research.wtc7.net/talks/towers/introduction.html

Muita:
http://guardian.150m.com/index.html FEMA-raportin kritiikki ja paljon WTC-tietoa.
http://www.serendipity.li/wtc.html
http://www.wtc7.net/papers/dustvolume/volumev2.html Jim Hoffmanin energialaskelmat pölypilvestä
http://houston.indymedia.org/news/2003/12/20817.php Hoffmanin laskelmaan tehdyt lisäykset koskien räjähteiden käyttöä
http://www.911-strike.com/demolition_explosive.htm Jerry Russell
http://www.serendipity.li/wot/mslp_i.htm ja http://www.serendipity.li/wot/mslp_ii.htm J. McMichael: Muslims Suspend Laws of Physics! 
http://www.uscrusade.com/forum/config.pl/read/1064 eräs yritys laskea, miten paljon kerosiinipalo olisi teoreettisesti voinut nostaa WTC:n rakenteiden lämpötilaa ideaalisissa palo-olosuhteissa.
http://home.comcast.net/~jeffrey.king2/wsb/html/view.cgi-home.html-.html PlaguePuppy's Café and Sanctuary of the Unbearable Truth , monia sortumista käsitteleviä juttuja + videoita
http://www.plaguepuppy.net/public_html/video%20archive/ sortumisvideoita
http://www.plaguepuppy.net/public_html/physics/ Scientific Anomalies of the WTC Collapse 
http://www.whatreallyhappened.com/shake2.html
http://members.fortunecity.com/911/fire/SLamont.htm Tietoa teräsrunkoisten rakennusten käyttäytymisestä tulipaloissa (Edinburgin yliopisto)
http://www.fema.gov/library/wtcstudy.shtm FEMA World Trade Center Building Performance Study
http://www.GreatBuildings.com/buildings/World_Trade_Center.html Tietoja WTC:stä
http://pubs.usgs.gov/of/2001/ofr-01-0429/index.html#Contents USGS. Environmental Studies of the World Trade Center area after the September 11, 2001 attack.
http://www.loc.gov/exhibits/911/911-maps.html Library of Congress: Aerial Views and Maps of the WTC - Thermal Imagery
http://www.nyc.gov/html/doh/html/alerts/911.html NYC Department of Health: World Trade Center Disaster Information


(1) According to Engineering and Technical Handbook by McNeese and Hoag, Prentice Hall, 3rd printing, September 1959: page 47 (Table) Safety Factors of Various Materials, the mandatory safety factor for structural steel is 600%.  That is, a steel structure may be rated for a load of only one sixth the actual theoretical limit.

Thomas Eager: (http://www.pbs.org/wgbh/nova/wtc/collapse2.html) angle clips probably had two or three or four times the strength that they originally needed. They didn't have the same factor-of-five safety as the columns did, but they still had plenty of safety factor to have people and equipment on those floors.


Vertailukohta WTC:n tuholle on vuoden 1995 Oklahoma Cityn liittovaltion toimistotalon Alfred P. Murrah-rakennuksen tuhoutuminen räjäytyksen seurauksena. Virallista raporttia en löytänyt Internetistä.

http://www.aci.net/kalliste/okcbomb.htm Kertoo Pentagonin salaisesta raportista
http://www.geocities.com/Heartland/7006/okc-bombreport.html Prikaatinkenraali evp Benton K. Partinin raportti
http://www.geocities.com/Heartland/7006/OKC-index.html
http://www.constitution.org/ocbpt/ocbpt.htm Kirja: The Oklahoma City Bombing and the Politics of Terror, David Hoffman -98
http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/POLITICS/OK/ok.html Oklahoma City-kooste
http://www.worldnewsstand.net/patshannan/1.htm Pat Shannan, Murder in the Heartland


World Trade Centerin vuoden 1993 pommi

http://www.whatreallyhappened.com/wtcbomb.html
http://www.serendipity.li/wot/adam.htm
http://pdr.autono.net/WhoBombedWTC.html
http://pdr.autono.net/kunstler_wtc.html
http://www.libertyforum.org/showflat.php?Cat=&Board=news_history&Number=1479314&t=-1


FAIR USE NOTICE: This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of criminal justice, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner.