Sotilasasiantuntijan kirjoituksia

 

911-OPERAATIOT YHTEENVETO

Operaatioihin kuuluivat ainakin Ilmapuolustuksen (NORAD) harjoitukset, joissa ajettiin takaa yhteensä 22 kpl kuvitellusti kaapattua matkustajakonetta juuri 11.9.2001, ennen operaatioon liittyviä ”oikeita” lentokonekaappauksia. Osa torjuntahävittäjistä lensi Alaskaan, mahdolisimman kauas hyökkäyksen kohteena olevista kaupungeista.

Neljän matkustajakoneen ”kaappaus” ja kauko-ohjattujen lentokoneiden vaihto oikeiden lentojen paikalle (niiltä osin kuin oikeita lentoja käytettiin). On varmaa, että näin monimutkaista ja raskasta räjäytysoperaatiota ei jätetä matkustajakoneita veitsillä kaappaavien arabien onnistumisten varaan. Plissken-Valentine tai Pearl ovat hyviä hahmotelmia tavasta, jolla lento-operaatiot toteutettiin. Koska lentokoneitten osuus oli operaation todellisten päämäärien kannalta kriittinen, lähtövalmiina tai ilmassa on täytynyt olla vielä ainakin pari muuta lentokonetta, kuten varakone USAF Boeing 767:lle ja varakone Global Hawkille. Tai sitten Pennsylvaniassa alas ammuttu Boeing 757 oli tällainen kauko-ohjattu varakone.

Tiettyjen matkustajakoneitten varaustilanteen pitäminen keinotekoisesti alhaalla siten, että koneiden täyttöaste oli vain 20% rannikolta rannikolle tyypillisen 75% sijaan ongelmallisten kuolemantapausten minimoimiseksi. Sikäli kun lennot olivat todellisia, niille lähteneiden matkustajien täytyi kuolla (tai ainakin kadota).

Kaksi lennoista todennäköisesti oli fiktiivisiä, vain tutkanäytöillä toteutettuja, mikä olennaisesti pienensi murhattavien lentomatkustajien määrää.

Valittujen lentoyhtiöiden ja niiden toimintaa vakuuttaneiden yhtiöiden osakkeilla keinottelu, ennustaen osakkeen arvon äkillistä putoamista (American Airlines, United Airlines, Allianz, Munchener Re, Schweizer Re, AXA…). Myös WTC-rakennusten vakuutusarvot kaksinkertaistettiin heinäkuussa 2001.

Neljän kauko-ohjattavan lentokoneen varustelu ja naamiointi Boeing 767 tai Boeing 757 matkustajakoneen näköiseksi (koneet olivat ehkä 2x USAF 767 tankkeri, Global Hawk Pentagonissa ja ”oikea” 757 Pensylvaniassa)

Väärien jälkien luominen ”terroristeille”, nuoria muslimityyppisiä henkilöitä käyttäen, joista eräät mm. ottavat lentotunteja USA:n eteläosissa ja käyvät yökerhoissa irrottelemassa

Pentagonin remontissa olevan siiven panostusoperaatio, jossa oli tarkoitus romauttaa ”hevosenkengän muotoinen” alue rakennusta, vastaten Boeing 757 koneen tuohoamaa aluetta rakennuskompleksin sisällä Global Hawk iskun jälkeen (tämä osittain epäonnistui, pienen koneen törmäyksestä saatiin todistusvoimaisia valokuvia ja rakenteet romahtivat vasta palokunnan ruiskutettua paljon vettä kyseisen rakennussiiven katolle)

WTC-tornien ja WTC-7:n panostaminen siten, että ne pystytään tuhoamaan täydellisesti. Myös elektronisen hakeutumislaitteen sijoittaminen torneihin ja Pentagoniin kauko-ohjatun lentokoneen osuman varmistamiseksi, sekä ylimääräisten napalm-tehosteitten sijoittaminen WTC-torneihin lentokoneiden törmäysten vaikutuksen dramatisoimiseksi. WTC-rakennukset olisi pystytty räjäyttämään maan tasalle samalla tavoin myös täysin ilman lentokoneita.

WTC-räjähdyspanosten tilaaminen, valmistus ja kuljetus kohteeseen. Pelkkiä tornin ulkokehän teräspilareita varten on tarvittu 40 x 240 panosta eli sanotaan 10 000 katkaisupanosta /torni. Lisäksi WTC-7:ssä on tarvittu ainakin 4 000 kpl, sekä vähintään yksi minivetypommi kutakin rakennusta kohti.

Salaliiton kannalta kriittisten kohteitten paikantaminen WTC:n torneista. Esim. WTC-1, FBI:n kerroksissa 22 – 24 oli paljon todistusaineistoa maailmanlaajuisista talousrikoksista (väitetysti: the case against Mobil Oil and James Giffen on illegal oil swaps between Iran and Kazakhstan and the evidence in the investigation of gold price fixing stemming from charges brought against Alan Greenspan, Morgan & Company, Goldman Sachs). On mahdollista, että joihinkin kohteisiin hyökättiin, koska oli syntymässä tilanne, jossa ruumiit ja kaikki todisteet laittomuuksista viranomaisia vastaan automaattisesti häviäisivät jäljettömiin vetypommin räjähtäessä. Torneista ennen ”sortumaa” kuullut räjähdykset saattavat olla viitteitä näistä hyökkäyksistä.

WTC-TORNIEN TUHOAMISOPERAATIO

1) Määritetään mitoiltaan sopivat katkaisupanokset ja tilataan niitä yhteensä 24 000 kpl. Tilataan myös sytyttimiä, jotka sopivat em. panoksiin (sytyttimiä tarvitaan paljon enemmän); sopivia sytyttimiä yleensä on valmiina armeijan (tai CIA:n) varastoissa. Toimitusaika on kuitenkin useita kuukausia. Kaikki sytyttimet on varustettava jonkinlaisella varmistimella, joka poistetaan radiosignaalin avulla vasta viime hetkellä.

2) Aloitetaan katkaisupanosten asennus valittuihin, tyhjillään oleviin huoneisiin. Joihinkin näistä myös välivarastoidaan muualla tarvittavia panoksia. Tämän jälkeen huoneistoon tehdään pintaremontti, ja kierrätetään se käyttövalmiina yrityksille. Yksi mies asentaa jatkuvasti ehkä 5 katkaisupanosta tunnissa. 10 asentajalla saadaan 350 panosta päivässä valmiiksi. Lisäksi tarvitaan tarvikkeitten kuljetuksia, pintaremonttien tekijöitä ja vartijoita, ehkä 20 työntekijää lisää (joista 5 tietää, ja 15 ei tiedä, mitä ollaan tekemässä). Panostusprojektiin tarvitaan siten 30 miehellä noin 4 kuukautta. Edellinen kohta huomioon ottaen operaatio lienee vaatinut vähintään 6 kuukauden valmisteluajan. Henkilömääriä tuskin voitaisiin lisätä, mutta henkilöstöä voidaan vähentää, jos käytettävissä olisi vastaavasti enemmän aikaa.

3) Kaikkiin valittuihin huoneistoihin ei päästä; siksi viikonloppuna 8. – 9.9.2001 ilmoitetaan, että 40. kerroksesta ylöspäin torneihin asennetaan kaapelointia, ja kukaan normaali työntekijä ei pääse työpaikalleen. Panostukset tehdään valmiiksi, ja samalla ainakin panostettuihin tiloihin lisätään vakoilulaitteita paljastumisen torjumiseksi. Jos joku löytää panoksia, vartiointitoiminto on pian paikalla ja hoitaa ongelman tavalla tai toisella.

4) Täydennetään salaisen palvelun tiloja WTC7:ssä siten, että tuhoamisoperaatio pystytään toteuttamaan sieltä käsin. Tiloihin asennetaan mm. sotilaslennonjohtomajakka (jota kohti lentokoneet kaukaa hakeutuvat), kauko-ohjauslaitteet lentokoneita varten ja radiolaukaisimet vähintään kolmasosalle katkaisupanoksista. Tiloista todennäköisesti pystytään jo ennestään valvomaan WTC:n torneja siten, että esim. mitä tahansa tilaa voidaan salakuunnella ikkunaan tähdätyn lasersäteen avulla.

5) Sijoitetaan loppulähestymistä helpottava radiolaite WTC-torneihin sopiviin huoneistoihin. Näiden lähistolle sijoitetaan myös kaukolaukaistavia napalm-säiliöitä, jotka tulevat siirtämään katsojien huomion pois lentokoneista, tulipalloihin. Mitä korkeammalle torneissa koneet tähdätään, sitä vähemmän tulee kuolleita. Evakuoinnin alemmista kerroksista pitäisi onnistua portaita pitkin. Tavoitteena on saada syy epämääräisiin sotiin ja fasistisiin lakeihin, ei tappaa mahdollisimman monia amerikkalaisia. ”Uusi Pearl Harbour” eli noin 3 000 ihmistä on todennäköisesti tavoiteltu määrä kuolleita.

6) Suunnitellaan hyökkäysoperaatiot, jotka kannattaa toteuttaa vallitsevan kaaoksen keskellä esim. FBI:n talousrikostutkinnan tiloihin (hyökkääjillä on jo omia miehiä näissä tiloissa soluttautuneina). Myös WTC6:ssa (tulli) räjäytetään miniydinase tai erittäin voimakas pommi (kumpi, riippuu oliko sulaneita teräslammikoita myös WTC6:n kellarreissa). Räjäytys tietysti kätkee minkä tahansa tavaraerän katoamisen (ja ydinräjähdys myös murhat).

7) 11.9. aamulla operaatiot toteutetaan sekuntiaikataulun mukaan. Johdon tiloista valvotaan toimitaa torneissa, ja operaation todellisen luonteen pitämiseksi salassa kummassakin tornissa todennäköisesti on agentti, joka pystyy vaientamaan liikaa tietävät ihmiset (mutta joka ei itse tiedä, mitä todella tulee tapahtumaan). On epätodennäköistä, että kaikki WTC:n tuhoamispanoksia tai lentokoneitten kauko-ohjaimia ja naamiomaalauksia asentaneet olisivat tätä kirjoitettaessa edelleen hengissä ja kykeneviä kertomaan teoistaan, jotka muuttivat maailmaa.

8) Miniydinaseet kuljetetaan rakennusten kellareihin hisseillä, ja hissit lukitaan valittuun kellarikerrokseen. WTC7:ssä käytettiin heikommaksi säädettyä ydinpommia, ja sen suuntaus myös ilmeisesti poikkesi torneissa käytetyistä. Ydinaseita suojataan ja valvotaan; mikään huoltomies ei kyseisiin hisseihin saakka pääse.

9) Räjäytykset on ajoitettu siten, että 99.9% ihmisistä katsoo tornien huippua hetkellä, jolloin maan alle sijoitettu minivetypommi räjäytetään. Viestimet mykistyvät, ja valtaosa portaikossa yhä olevista ihmisistä häviää olemattomiin. Torneille syntyy mahdollisuus, ja painetta sortua omalle jalanjäljelleen. Luultavasti myös WTC6:ssa räjäytettiin ydinase hetkellä, jolloin ensimmäistä tuhoutuvaa tornia, WTC2:a räjäytettiin painovoimaisen sortuman nopeudella kerros kerrokselta kappaleiksi.

10) Yhden WTC-tornin tuhoaminen vaati todellisuudessa vähintään puolen vuoden valmistelut, 10 000 katkaisupanoksen asennusta sekä viime hetkellä paikalle toimitetun miniydinaseen. Rakennuksen ytimen teräspilareita ei edes katkaisupanoksilla pystyttäisi tuhoamaan, koska ytimestä ei löydy riittävästi paikkoja, joihin järeitä katkaisupanoksia (joiden on oltava kiinni teräspilareissa) voitaisiin huomiota herättämättä asentaa.

11) Tuhoamisoperaatio viimeistellään hävittämällä ydinaseen avulla WTC7, jolloin siellä ollut komentopaikka laitteistoineen tuhoutuu täydellisesti. Konkreettinen todistusaineisto, kuten lennonjohtomajakka ja pommien kaukolaukaisimet, samoin kuin monenlaiset todistusvoimaiset vakoilulaitteiden tallenteet tapahtumien kulusta tornien sisällä aamun aikana häviävät jäljettömiin.

 

REUNAHUOMAUTUKSIA

Valtaosa mediasta on hyökkäyksen toteuttaneitten tahojen kontrolloimaa, ja kertoo täysin harhaan johtavasti tapahtumista ikään kuin lentokoneiden törmäys tai lyhytkestoinen, heikko tulipalo jotenkin olisi syynä tornien ”sortumiseen”. Hyökkäyksen toteuttajat levittävät valtavalla voimalla omaa, olennaisella tavalla todellisuudesta poikkeavaa versiota totuudesta.

Vielä tälläkään hetkellä ei yksikään sanomalehti, aikakausilehti tai valtakunnallinen tv-kanava länsimaissa ole ottanut kriittistä kantaa ”viralliseen totuuteen” joka siis väittää, että lentokoneet ja niiden aiheuttamat tulipalot tuhosivat WTC:n tornit. WTC7:n tuho, jolle ei löydy mitään selitystä, vain sivuutetaan kommenteitta. WTC6:ssa räjähtänyt voimakas pommi myöskin sivuutetaan ei-tapahtumana.

Joitakin asioita, kuten lähimmän seismografin tarkasti piirrettyä käyrästöä, on ehkä väärennetty. Räjäytysasiantuntija V.Romero ilmeiseti pakotettiin muuttamaan alkuperäistä lausuntoaan. Huijauksen täydentää Osama Bin Laden, joka CIA:n agenttina ”tunnustaa” toteuttaneensa lentokoneiskut. Mediahuijaus, Bin Laden huijaus ja itsemurhalentäjää esittäneet arabit muodostavat valheen verkon, johon pääosa ihmisistä väistämättä putoaa.

Suuri yleisö ei kokemusperäisesti tiedä eroja sortuman, räjäytysten ja maanalaisten ydinräjäytysten välillä. Myös raskaitten teräsrakenteitten tuhoaminen tai tyypillisen tulipalon edellytykset tehdä vahinkoa ovat täysin heidän kokemuspiirinsä ulkopuolella. Nämä tornit oli suunniteltu kestämään Boeing 767:ää vastaavan Boeing 707 koneen törmäykset mukaan luettuna polttoaineen synnyttämät tulipalot, ja ne selvisivät törmäyksistä hienosti.

Tietämys relevanteilla asetekniikan alueilla tapahtuneesta kehityksestä on vielä paljon harvinaisempaa. Monilla niistä, jotka tietäisivät, on ankara vaitiolositoumus –jota myös tehokkaasti valvotaan. Joissakin tapauksissa sivu suunsa puhuneet teloitetaan (käytännössä heille sattuu onnettomuus). Tämän kirjoittaja kokee velvollisuudekseen tuoda julkiseen keskusteluun lähinnä räjähdetietoutta sotilasnäkökulmasta, koska on ilmeistä, että ilman näitä lisätietoja tapahtumien kulkua ei täydellisesti pystytä selittämään.