Sotilasasiantuntijan kirjoituksia

 

Pommiteknologian kehitys liittyen 911-operaatioihin

Seuraavassa hahmotetaan pommiteknologian kehitystä, jotta maallikko voi nähdä, miksi kehitys on johtanut WTC:ssä käytetyn kaltaisiin aseisiin.

Ontelopanos, jonka avulla pieni panos sai reiän panssarilevyyn,  keksittiin Sveitsissä 1937. Katkaisupanos, jota WTC:ssä käytettiin kymmeniä tuhansia, on 1950-luvun muunnos em. ontelopanoksesta. Claymore, ase joka sinkosi kuulia vihollisen suuntaan, mutta oli muuten harmiton jo 5 metrin päässä, kehiteltiin USA:ssa noin 1960. Kylkimiina, joka sinkosi tuhoavan paineaallon panssariajoneuvon kyljen läpi kymmenien metrien päästä, tuli Suomessa käyttöön noin 1970.  Tehokkuussyistä kasvava osa räjähteistä sisältää vaikutussuuntaa ohjaavia parannuksia.

Räjähdysrintamien etenemistä ohjailemalla on merkittävästi pienennetty atomipommin kokoa 1960-luvulla (fissio – imploosio). Seuraavaksi opittiin säätämään ydinräjähdyksen voimakkuutta. Liian voimakas pommi on joskus käyttökelvoton, esimerkiksi vihollisjoukkojen murtauduttua lähelle kaupunkeja.

Tavoiteltaessa pientä pommin kokoa ja suurta tehoa puhdas vetypommi oli ilmeinen ratkaisu.  Kun vetypommia ei tarvitse sytyttää atomipommilla, koko saadaan yhä pienemmäksi ja tehoa voidaa säätää esim välillä 1 – 100. Tämä onnistui joskus 1980-luvulla samoin kuin ns. neutronipommi, joka tappaa vain elollisen, jättäen pääosan materiaa ehjäksi.

Entisellä Neuvostoliitolla sanotaan olleen yli 500 pienen ydinpommin kestävää komentopaikkaa, mikä johti erilaisten bunkkerin tuhoojien kehittelyyn. Toimiva ratkaisu oli ydinohjus, joka suuntaa 96% tehostaan kapeana, kaiken läpäisevänä suihkuna eteenpäin (kaivautuen esim. satoja metrejä kallion sisään). Tällainen vetypommi kehitettiin joskus 1990-luvun alkupuolella. Nykyisin pystytään jonkin verran säätämään taktisessa minivetypommissa sekä pommin tehoa että sen pääasiallista vaikutussuuntaa. Fuusioivan aineen määrä vaikuttaa tehoon, ja panoksen muotoilu sekä sytytyksen järjestelyt räjähdysaallon etenemissuuntaan.