PÄÄSIVULLE

Sähköäänestys-FAQ

Musta joulukuu 2005

Lue sisäministeriön vastaus 11.9.-toimintaryhmän jäsenten tiedusteluun siitä, mihin Suomen viranomaisten käsitys syyskuun 11:nnen tapahtumista perustuu.

Lukijalle: Tälle sivulle pyrin kokoamaan tietoa Suomen "terrorismin vastaisesta taistelusta" eli lainsäädäntöhankkeista, ulkomaalaisten karkoituksesta, ihmisoikeusloukkauksista ym. Kaikki aihevinkit ja artikkelit ovat tervetulleita.

Statewatch
monitoring the state and civil liberties in the European Union


T. Kuosma:
MATKALLA POLIISIVALTIOON ?
11.9.2001-ISKUJEN JA 'TERRORISMIN' VAIKUTUKSISTA SUOMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN


Suomen viranomaiset käyttävät taustapaperina UPI:n tutkija Toby Archerin raporttia "Kansainvälinen terrorismi ja Suomi"
Lähdekritiikki loistaa poissaolollaan Archerin kirjoituksesta. Se olisi oikeastaan yhtä hyvin voitu laatia Yhdysvaltojen ulkoministeriössä.
Kritiikki raporttiin.


Ehdotus tallennusvelvollisuudeksi osittain laiton
Euroopan unionin neuvoston ja komission lakiasiantuntijat ovat todenneet että paljon kritiikkiä saanut ehdotus puitepätökseksi televiestinnän tallennusvelvollisuudesta on osittain laiton. Ehdotus tehtiin huhtikuussa 2004.
Statewatch

"Valtioneuvosto esitti 15. heinäkuuta [ilm. 2004], että Suomi tukisi Euroopan unionissa tehtyä esitystä teletietojen tallentamisesta. Kyseinen puitepäätös edellyttäisi käytännössä kaikkien Internetin liikennetietojen tallentamista 1-3 vuodeksi tai jopa pidemmäksi aikaa. Tallennusvelvollisuus koskisi esimerkiksi sähköpostien lähettämistä ja vastaanottamista sekä verkkolehtien ja muiden verkkosivujen lukemista koskevia tietoja."

EFFIn mukaan "Puitepäätösehdotusta markkinoidaan erityisesti terrorismin ja vakavien rikosten torjunnalla."


A-Talk Lentomatkustajien tietojen tallentamisesta


Esimerkki terrorismilaista:
He
266/2004 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

"....Tehostunut terrorismin vastainen työ on tuonut esille yhä uusia mahdollisia iskukohteita. Viime aikoina on esimerkiksi esiintynyt vihjeitä siitä, että terroristit suunnittelisivat iskevänsä asuinrakennuksia, ydinvoimayksiköitä, rahatalouden instituutioita, erilaisia kansallisia ja kulttuurisia symboleita, laivoja ja junia vastaan. Vaikka tällaisten tietojen luotettavuuden arviointi on usein vaikeaa, on selvää, että ennakolliselle turvallisuustyölle asetettavat vaatimukset muodostuvat tulevaisuudessa yhä suuremmiksi. Myös iskujen tekotavat ovat monimuotoistuneet.

Yhdysvaltain syyskuun 2001 terroriteoissa terroristit osoittivat valmiutensa tehdä itsemurhaiskuja myös lännessä. Terrorismin torjuntatyön kannalta itsemurhaiskut muodostavat monellakin tavalla uuden, huomattavan ongelman: niiden toteuttaminen ei vaadi pakosuunnitelmien laatimista, ne ovat halpoja toteuttaa ja hyvin valmisteltuina lähes mahdottomia estää ja ne herättävät laajaa turvattomuuden tunnetta väestössä. Itsemurhapommittajat voivat hakeutua huomaamatta lähelle kohdettaan ja aina viime hetkeen asti he voivat mukauttaa suunnitelmiaan muuttuneisiin olosuhteisiin..."

"...Eräiden Euroopan ulkopuolella syntyneiden terroristijärjestöjen viha ja toiminnan vaikutukset kohdistuvat koko läntiseen yhteiskuntaan...."

Syyskuun 11. ja Suomi
Hannu Yli-Karjanmaa

Terrori-iskut ja niistä alkanut "maailmanlaajuinen sota terrorismia vastaan" ovat aiheuttaneet valtavan paineen Suomen viranomaisia ja eduskuntaa kohtaan säätää ns. terrorismilakeja, joilla viranomaisten valtuuksia erilaisiin voimatoimiin ja valvontaan lisätään. Lakiesityksiä tyypillisesti perustellaan syyskuun 11:nnen terrori-iskuilla.

Näyttää siltä, että Yhdysvaltojen huolestuttava kehitys tekee tuloaan Euroopan unioniin ja Suomeen pienellä viiveellä.

Tätä kirjoitettaessa (21.4.2005) hallituksen lakiesitys 187/2004 on eduskunnan käsiteltävänä (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta). Laissa haetaan poliisille mahdollisuuksia saada käyttöönsä puolustusvoimien virka-apua ja raskasta aseistusta. Puhutaan jopa matkustajakoneitten alasampumisesta tilanteessa jossa itsemurhakaapparit uhkaavat lentää matkustajakoneen esim ydinvoimalaan. Taustalla kummittelee siis Yhdysvaltojen viranomaisten kertomus 19 arabikaapparista. Lain valmistelijaksi sisäasiainministeriön tiedotus nimesi poliisiylitarkastaja Eero Laineen.

Lain yleisperusteluissa todetaan:
"Syyskuun 11 päivän 2001 tapahtumat Yhdysvalloissa kuitenkin osoittivat, että terroriteko voidaan toteuttaa itsemurhaiskuina aiempaa paljon laajemmin seurauksin. Uudenlainen toteuttamistapa osoitti lainsäädännön puutteet terrorismin torjunnassa ympäri maailmaa."

Hyväntahtoisena kommenttina tuohon voisi todeta, että lienee liioittelua puhua yksiselitteisesti itsemurhaiskusta, koska useat edelleen FBI:n syyllisten listalla olevat "kaapparit" löytyivät elossa iskun jälkeen.

Lakia yritetään ajaa läpi nopeasti, sillä se on tarkoitus saada voimaan ennen elokuussa pidettäviä maailmanmestaruuskisoja. Ilmeisesti siis urheilukisojen järjestäminen nykyään edellyttää poliisin mielestä raskasta tulivoimaa? Tässä yhteydessä on viitattu tiedotusvälineissä mahdollisiin panttivankitilanteisiin.

Meillä on itse asiassa tuore esimerkki panttivankitilanteen ratkaisemisesta raskaalla aseistuksella itänaapuristamme Venäjältä. Vuoden 2004 syyskuun alussa tapahtui Pohjois-Ossetian Beslanissa koulukaappaus, jossa aseistautuneet henkilöt ottivat n. 1300 ihmistä panttivangeiksi. Kolmantena kaappauspäivänä Venäjän armeija turvallisuuspalvelu FSB:n johtamana laukaisi tilanteen raskaalla aseistuksella, käyttäen mm Geneven sopimuksessa kiellettyjä termobarisia Shmel-raketteja, panssarivaunuja ja taisteluhelikoptereita. Jälki oli sen mukaista. Toinen varoittava esimerkki on Wacon verilöyly Texasissa.

Voisi olla aiheellista muistuttaa kansanedustajille, että terrorismin uhkakuvat eivät ehkä ole kaikissa tapauksissa aitoja (ks. esim "risiiniterroristien" tapaus Britanniassa). Tärkeää olisi myös tehdä oma kriittinen analyysi syyskuun 11:nnen tapahtumista, eikä luottaa Yhdysvaltojen viranomaisten tarinaan. Tässä muodostuu väistämättä sellainen käsitys, että lakimme laaditaan perustuen yleisesti hyväksyttyyn urbaanilegendaan.

Kansanedustajien yhteystiedot löytää kätevästi eduskunnan nettisivuilta. Kannattaa ensin tiedustella missä käsittelyssä laki sillä hetkellä on ja lähestyä erityisesti asiaa käsitteleviä hallituspuolueitten kansanedustajia (esim kyseisen valiokunnan jäseniä). Eduskunnan puhelinnumero on (09)-4321.