PÄÄSIVU - KOLUMNEJA


EU, "terrorismin vastainen taistelu" ja teletietojen tallentaminen

EU on vauhdittanut terrorin vastaisia toimia, EU-maiden oikeus- ja sisäministerien kokouksessa 13.7 keskusteltiin mm. Britannian esittämästä ehdotuksesta pitää kirjaa puheluista ja sähköposteista. Britannian sisäministeri Charles Clarken esityksessä kaikki sähköpostit tallennettaisiin ja tiedot jaettaisiin poliisin ja tiedusteluviranomaisten kesken. Hänen mukaansa sähköpostien tallentamisella voitaisiin etukäteen tutkia ja selvittää terroristien viestintäkuvioita, ja näin ehkäistä mahdolliset terrori-iskut.

Idea on alkujaankin absurdi, sisältäen monia epäkohtia -- puhumattakaan teknisesti erittäin kalliista ja vaativasta, perusteellisesta uudistuksesta. On naurettavaa väittää, että terroristien viestintäkuviot selviäisivät etukäteen tallentamalla kaikkien sähköpostien sisällöt. Kyse on miljoonista ja miljoonista sähköposteista, mistä monet ja vielä useammat sisältävät erittäin henkilökohtaisia tietoja.

Suomen perustuslaissa mainitaan yksityiselämän suoja: "Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton." Sillä poikkeuksella, että: "Lailla voidaan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä." Ilmeisesti päättäjät luulevat jälkimmäisen virkkeen kumoavan mielivaltaisesti ensimmäisen lauseen. Tätä ei voi pitää hyväksyttävänä.

Ei ole mitenkään loogista kohdistaa viestinnän tarkkailua kaikkeen viestiliikenteeseen, tutkijat etsisivät neulaa heinäsuovasta, samalla kahlaten ihmisten yksityisyydessä. Yhtä hyvin perusteltua olisi asentaa jokaiseen autoon videokamera mitä viranomaiset voisivat seurata, koska joitakin autoja on käytetty rikoksissa. Rikos ja toimenpide ovat selkeästi eri mittakaavassa, kyse täytyy olla jostain muusta kuin kansan suojelusta. Onko tämä poliitikkojen populistinen ratkaisu terrorismiin, vai tietoinen askel kohti totalitarismia? Britannian kansalaisten mielipide on selvä, Timesin teettämään kyselyyn vastanneista 86 prosenttia olisi valmis antamaan poliisille lisää toimivaltuuksia terrori-iskujen suunnittelusta epäiltyjen henkilöiden pidättämiseksi. Kansa on polvillaan.

Onneksi Suomi ei ole noudattanut perinteistä strategiaansa ja katsonut sivusta nyökytellen, tämä johtuu tosin taloudellisesta pakosta. Suomessa teleyrityksillä on oikeus saada valtiolta korvaus viranomaisten ilmoittamien tarpeiden vuoksi hankittujen järjestelmien, laitteistojen tai ohjelmistojen kaikista kuluista, mistä arvellaan valtiolle koituvan vuositasolla 250 miljoonan euron edestä lisäkustannuksia. Surkuhupaisaa onkin, että vaikka Suomi on neuvotteluissa tyrmännyt teletunnisteiden keräämisen täydessä laajuudessa, se on tapahtunut nimenomaan rahan takia, eikä kansalaisten vapauden nimissä.

Jouni Jokivirta
jokijoun(at)lpt.fi


Lähteet:

Charles Clarke,
http://www.guardian.co.uk/attackonlondon/story/0,16132,1525382,00.html

Brittien mielipide,
http://www.aamulehti.fi/teema/pommi-iskut/2582526.shtml

Suomen perustuslaki,
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Rajamäki,
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=24117&tyyppi=1